Sju Uppsalaforskare på lista över världens mest inflytelserika forskare

20 augusti 2014

Sju forskare från Uppsala universitet finns med när Thomson Reuters, som driver databasen Web of Science, utnämner världens mest inflytelserika forskarhjärnor. Listan baseras på antal citeringar av deras vetenskapliga artiklar.

Vilka är de vår tids bästa och mest inflytelserika forskarhjärnor? Det är den fråga företaget Thomson Reuters årligen vill svara på genom att analysera citeringsdata. Denna gång har man inom 21 breda vetenskapliga fält identifierat de forskare som under perioden 2002-2012 publicerat särskilt många artiklar bland de mest citerade inom respektive fält och publiceringsår. Resultatet blev en lista på namn över forskare som kan sägas påverka sina respektive forskningsområden mest, och därmed även världens utveckling via forskningen.

Av svenska lärosäten har Uppsala universitet flest namn bland de utnämnda, sju, följt av Stockholms universitet med fem forskare. En av Uppsalaforskarna är Stefan James, docent vid institutionen för medicinska vetenskaper och UCR (Uppsala kliniska forskningscentrum) och bland utnämnda forskare inom medicin.

-   Det är förstås mycket hedrande att hamna på listan, och väldigt roligt att se att Uppsala universitet är så framgångsrikt, säger han.

Hetaste forskningsområde totalt sett i årets analys är annars, enligt analysföretaget, otvetydigt genomik, där alla utom två av de 17 allra bästa forskarna inom området kommer från the Broad Institute of MIT and Harvard och Washington University, Missouri. Kerstin Lindblad-Toh, co-director Scilifelab, professor vid Uppsala universitet samt ”scientific director of vertebrate genome biology” vid Broad Institute är en av dem som utnämns inom detta område.

-   Forskningsmiljön i Uppsala är stark och tvärdisciplinär och Broad Institute ser oss som en stark samarbetspartner inom flera områden och det är väldigt roligt, säger hon.

Övriga utnämnda från Uppsala universitet är solcellsforskaren Anders Hagfeldt, professor i fysikalisk kemi (kemi), Lars Wallentin, professor i kardiologi (medicin), Petre Stocia, professor i systemmodellering (informationsteknologi), Helgi Schiöth, professor i funktionell farmakologi (farmakologi) och slutligen Anders Malmberg, professor i kulturgeografi och tillika prorektor vid universitetet (samhällsvetenskap).

-   Många citat är förstås inte det enda måttet på forskningskvalitet men visst är det ett erkännande och en glädje när ens arbete uppmärksammas av andra forskare. Som prorektor är jag extra stolt och glad att se Uppsala universitet nämnas flera gånger, säger han.

Totalt ingår 3215 forskare i världen på listan. De fem länder som har flest forskare verksamma vid sina universitet är USA (1717), Storbritannien (340), Tyskland (173), Kina (152) och Japan (98).

Läs hela listan på Thomson Retuers hemsida.