Konferens om offentlighet och demokrati i en digital värld

16 september 2014

Med de digitala möjligheter som präglar dagens samhälle finns ett stort behov att diskutera offentlighetens gränser. Vilken information bör vara tillgänglig i ett fungerande demokratiskt samhälle och vilken behöver regleras? Denna högaktuella fråga diskuteras under en internationell tvärvetenskaplig konferens den 18-19 september.

Offentligt tillgänglig information är idag både en förutsättning för och en följd av det offentliga digitala rummet i vår samtida demokrati. Men vilken information är tillgänglig, offentlig och inte upphovsrättsskyddad? Och vilken information bör vara offentligt tillgänglig för att demokratiska samhällen ska fungera väl?

-   Dessa frågor har inga tydliga svar och behöver diskuteras. Hur morgondagens politik om yttrandefrihet och offentlighetsprinciper kommer att se ut beror på de val som görs idag angående vilken information som ska vara fri att använda och vilken som är ens egen, säger Patricia Mindus, filosofiska institutionen vid Uppsala universitet och en av forskarna i arrangörsgruppen.

Konferensen för samman internationellt ledande forskare för att förnya debatten kring information och dess relation till det demokratiska projektet. Talarna kommer bland annat från psykologi, juridik, statsvetenskap, filosofi och ekonomi.

Bland annat medverkar Luciano Floridi, ledamot i den grupp som tillsattes av Google i somras för att lösa problemet om "rätten att bli bortglömd" efter att EU domstolen fällt Google. Därtill har flera talare deltagit i EU Kommissionens grupp ”On Life project” som tar fram förslag på morgondagen policy om datareglering på nätet.

Konferensen arrangeras av filosofiska institutionen vid Uppsala universitet tillsammans med forskningsnoden KUSKO och institutet för rättsinformatik (IRI) vid Stockholms universitet.

Konferensen kommer också att filmas och läggas ut på UU play.

Tid och plats:
18-19 september, Universitetshuset, sal VIII.