Tre miljoner till studie av KBT-terapi på nätet

18 september 2014

Erik Olsson, forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap har fått ett treårsanslag på tre miljoner kronor från Vårdalstiftelsen för studien U-CARE: Hjärta. Inom studien ska man undersöka effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet mot oro och nedstämdhet hos patienter som haft hjärtinfarkt.

U-CARE: Hjärta är en studie inom forskningsprogrammet U-CARE, vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, där man utvecklat en internetplattform för att kunna erbjuda psykologisk behandling via nätet. Inom U-CARE: Hjärta studeras effekten av internetbaserad kognitiv beteendeterapi mot oro och nedstämdhet hos hjärtinfarktspatienter.

Nedstämdhet eller oro förekommer hos 30 % av de personer som nyligen genomgått en hjärtinfarkt. Hälften av dem uppvisar dessa besvär ett år därefter. Förutom att det sänker livskvaliteten finns det ett samband mellan depression, oro och hjärtsjukdom.

Kognitiv beteendeterapi är rekommenderad behandling av depression och ångest. Att erbjuda KBT via internet gör den mer tillgänglig. Även om internetanvändning är vanligare bland yngre personer, och hjärtinfarktspatienter ofta är äldre, så har internetanvändningen i Sverige blivit så utbredd att detta nu kan vara ett realistiskt behandlingsalternativ även för denna grupp.

I studien lottas 500 personer som genomgått hjärtinfarkt och upplever nedstämdhet eller oro till att få internetbaserad KBT eller sedvanlig behandling. Det primära syftet är att studera effekterna av KBT-programmet och dess kostnadseffektivitet. Dessutom kommer efterföljande hjärthändelser att studeras.

Resultaten kan leda till att fler människor får tillgång psykologisk hjälp i eftervården efter ett allvarligt sjukdomstillstånd.