Öppen föreläsning med årets Skytteanske pristagare

22 september 2014

Lördagen den 27 september får årets Skytteanske pristagare, Professor David Collier vid University of California, Berkeley, ta emot sitt pris och håller i samband med det en öppen föreläsning i universitetshuset.

David Colliers empiriska forskning är främst fokuserad på Latinamerika där det förnämsta uttrycket för hans forskargärning är verket ”Shaping the Political Arena. Critical Junctures, the Labor Movement and Regime Dynamics in Latin America” som han skrivit tillsammans med sin fru Ruth Berins Collier, även hon professor i statsvetenskap vid Berkeley. Därutöver har han satt avgörande avtryck inom statsvetenskaplig metodutveckling och på så sätt bidragit till att förnya ämnet. David Collier tilldelas det Skytteanska priset för ”sitt bidrag till statsvetenskaplig begreppsutveckling och utvecklandet av metoder för kvalitativ analys”. Skytteanska priset är ett av de största och mest prestigefyllda prisen som delas ut inom statskunskap.

Prisceremoni och offentlig föreläsning av David Collier med titeln: "Harvesting the Surface and Drilling Down: New Perspectives on Multi-Method Research" äger rum klockan 17:30 lördagen den 27 september i sal X, universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala.

Priset delas ut av Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap.

Läs Om David Colliers forskning i Li Bennich-Björkmans understreckare i SvD.

Läs mer om skytteanska priset på stiftelsens webbplats.

Fakta om priset:
1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den Skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och Skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”.