Paneldiskussion: Kan FN och andra organisationer göra skillnad i Ukrainakonflikten?

29 september 2014

I samband med lanseringen av boken "Regional Organizations and Peacemaking - Challengers to the UN?" arrangeras en paneldiskussion om den pågående konflikten i Ukraina - en av Europas mest betydelsefulla geopolitiska händelser efter kalla krigets slut.

- FN själv och i samverkan med OSSE och EU skulle  i princip kunna spela viktig roller i Ukraina-krisen. FN som folkrättens garant och opartiske medlare, OSSE som en organisation med alla parter som medlemmar och med flera instrument att dämpa krisen, och EU som stöd till FN och OSSE men också med resurser att lindra den allvarliga humanitära organisationen och stark politisk vilja att främja ett fredligt, integrerat och välmående Europa, säger Anders Bjurner, en av redaktörerna till boken.

 Ukrainakonflikten har, på ett sätt få trodde var möjligt för bara några år sedan, satt fokus på mängd avgörande frågor som:

  • Geopolitik gentemot FN, folkrätt och europeiska säkerhetspolitikens grundvalar
  • Betydelsen av konventionella maktmedel, främst militära, i förhållande till ekonomiska maktmedel som sanktioner i det internationella systemet
  • NATO-engagemang i östra Europa gentemot Rysslands roll i världen
  • Budapestmemorandumet om säkerhetsgarantier för Ukraina

Samverkan mellan regionala organisationer och FN i konflikthantering har utvecklats intensivt efter det kalla krigets slut. Detta gäller även Europa och då främst mellan EU, OSSE och FN. Boken "Regional Organizations and Peacemaking - Challengers to the UN?" belyser den här utvecklingen. En utveckling som hittills belysts i begränsad omfattning inom forskning och allmän debatt.

Peter Wallensteen och Anders Bjurner är redaktörer för boken "Regional Organizations and Peacemaking - Challengers to the UN?". Boken granskar FN och dess mandat utifrån ett juridiskt, praktiskt och geopolitiskt perspektiv. Dessutom diskuterar författarna om regionala organisationer är bättre lämpade än FN att hantera dagens inomstatliga konflikter.

Program
Under ledning av moderator Annika Söder diskuteras Ukrainakonflikten av forskare och före detta diplomater som deltagit i bokprojektet. Utgångspunkter i diskussionen kommer att vara både FN och regionala organisationer som EU och OSSE.

Moderator Annika Söder är chef för Dag Hammarskjöldfonden, diplomat och tidigare statssekreterare. Hon har också varit rådgivare i utrikespolitiska frågor till stats- och utrikesministrar, UD:s talesperson och undergeneraldirektör i FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Paneldeltagare
Anders Bjurner, gästforskare vid Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa, diplomat och tidigare svensk ambassadör med olika uppdrag inom svensk säkerhetspolitik inom UD, chef för svenska KUSP-delegationen i EU, före detta OSSE- medlare i Nagorno-Karabach konflikten och nuvarande ordförande i OSSE-nätverket.

Peter Wallensteen, seniorprofessor i freds-och konfliktforskning vid Uppsala universitet, och professor i fredsforskning vid University of Notre Dame.

Inger Österdahl, professor i folkrätt vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet och ledamot av Utrikespolitiska samfundet.

Lars-Erik Lundin, diplomat och tidigare EU ambassadör i Wien (FN och OSSE), före detta biträdande politisk direktör vid Europeiska kommissionen, för närvarande Senior Fellow vid Försvarshögskolan och Distinguished Senior Fellow vid SIPRI.

Rolf Ekéus, diplomat och tidigare svensk ambassadör i USA, f.d. ordförande för SIPRI, chef för svenska nedrustningsdelegationen i Geneve samt tidigare chef för the United Nations Special Commission on Iraq (UNSCOM) och senast OSSE:s Kommissarie för minoritetsfrågor (HCNM)

Tid och plats:
1 oktober kl. 16.30–18.00 i Uppsala universitetshus, sal X

Arrangörer:
Boklanseringen organiseras av Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa vid Uppsala universitet i samarbete med Utrikespolitiska föreningen Uppsala och Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).