Mänskliga rättigheter i fokus i nyutkommen bok

25 september 2014

Begreppet mänskliga rättigheter uppfattas inte sällan som en del av västerländsk kolonialism och väcker därför kritik från bland annat muslimskt håll. I en ny bok har professor Elena Namli fördjupat sig i begreppet.

Boken ” Human Rights as Ethics, Politics, and Law” av professor Elena Namli, professor i etik vid teologiska institutionen samt forskningsledare vid Centrum för Rysslandsstudier, är en analys av de etiska, politiska och rättsliga aspekterna gällande begreppet mänskliga rättigheter.

Huvudsyftet med boken är att kritiskt granska den liberala förståelsen av de mänskliga rättigheterna. Denna uppfattas inte sällan som en del av ideologisk kolonialism. Boken behandlar frågan om hur moraliska, politiska och rättsliga dimensioner av begreppet är sammankopplade – hur de kompletterar och utmanar varandra. Särskilt uppmärksammas kritiken som kommer från post-koloniala och muslimska aktörer.

En av författarens teser är att de mänskliga rättigheterna och särskilt deras moraliska och politiska dimensioner har potential att upprätthålla sin legitimitet i den globala världen.   

Läs mer: http://www.elenanamli.com