Psykoterapeutexamen har mycket hög kvalitet

1 oktober 2014

Idag presenterade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) sin utvärdering av högskoleutbildningar inom psykoterapi. Programmet psykoterapeutexamen vid Uppsala universitet har fått omdömet mycket hög kvalitet av UKÄ. I utvärderingen gavs bara två av tolv psykoterapeutprogram omdömet mycket hög kvalitet.

- Vi är mycket glada över att bedömargruppen vid UKÄ sett det framgångsrika utvecklingsarbete som en sammansvetsad grupp på institutionen för psykologi arbetat med under många år, säger Bengt E Westling, programansvarig för psykoterapeututbildningen. Vi är speciellt glada över att de i utvärderingen lyfter fram sådana saker som vi ansträngt oss extra för att utveckla, till exempel att de studerande erhåller kompetens att arbeta med även komplexa fall. Men även den tydliga progressionen inom utbildningen, den genomarbetade organisationen av utbildningens kliniska delar och uppsatsernas höga och jämna kvalitet.

Psykoterapeututbildningen startade vårterminen 2001 som landets första statliga psykoterapeutprogram med inriktning mot kognitiv beteendeterapi, KBT. KBT är idag den psykoterapiform som visat bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa.

 

Läs mer om utvärderingen på UKÄ´s webbsida.