Anneli Edman och Erik Noreen befordrade till excellenta lärare

16 oktober 2014

Lärare och forskare Anneli Edman får blommar av prodekan Shirin Ahlbäck Öberg.

Anneli Edman vid institutionen för informatik och media gratuleras till befordran till excellent lärare av prodekan Shirin Ahlbäck Öberg och dekan Lars Magnusson.

Samhällsvetenskapliga fakulteten har befordrat Anneli Edman, institutionen för informatik och media, och Erik Noreen, institutionen för freds- och konfliktforskning, till excellenta lärare. De fick sina diplom 13 oktober.

- Befordran till excellent lärare är som ett nålsöga. Det finns många duktiga lärare men för att bli befordrad till excellent lärare krävs inte bara att man är bra föreläsare utan det är helhetsbilden som lärare som måste vara excellent, säger Shirin Ahlbäck Öberg, prodekan för samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ständigt engagemang

En sakkunnig framhåller i sitt utlåtande att Anneli Edman hela tiden succesivt utvecklats som lärare. "Det är inte enstaka perioder av utveckling utan ett engagemang i en konstant fördjupning och förbättring av både sin egen kompetens att undervisa och även av lärosätets kvalitet i undervisningen."

Forskning och utbildning hand i hand

De sakkunniga framhåller Erik Noreens förmåga att kombinera forskning och undervisning. "Som få andra har han lyckats kombinera ett mycket framgångsrikt administrativt arbete inom institutionen med egen undervisning och forskning av god kvalitet."

Möjligheten att befordra till excellent lärare infördes av rektor december 2011. Efter bland annat framtagning av kriterier befordrade Samhällsvetenskapliga fakulteten de första excellenta lärarna 2013.