Tre projektansökningar beviljades forskningsmedel från Riksbankens jubileumsfond

23 oktober 2014

Ett forskningsprojekt och två infrastrukturella projekt vid samhällsvetenskapliga fakulteten fick medel av Riksbankens jubileumsfond 16 oktober.

Johan Jansson, lektor vid Kulturgeografiska institutionen, har fått knappt 5,4 miljoner kr för forskningsprojektet "Rumsliga perspektiv på mellanhänder och 'kuratorer' i värdeskapande processer." Med tillgång till globala marknader står konsumenten inför ett nästintill oändligt val av produkter. I detta har mellanhändernas roll som "kuratorer" blivit en allt viktigare del av den värdeskapande processen genom att filtrera, utvärdera och presentera utvalda produkter och på så sätt vägleda konsumenten. Forskningsprojektet syftar till att utveckla förståelsen för mellanhänder och deras funktion som "kuratorer".

 

Jenny Jansson, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, har fått 3,6 miljoner kr i infrastrukturellt bidrag för projektet "Arbetarrörelsens digitala omvandling: bevarandet av organisationsmaterial i den digitala tidsåldern". Allt fler aktiviteter i det civila samhället sker online via webbsidor och sociala medier och det finns inget system för arkivering av dessa aktiviteter. Det kommer med andra ord att bli svårt att forska om våra samtida sociala rörelser i framtiden. Infrastrukturprojektet syftar till att ta några grundläggande steg mot en lösning på detta problem. Tanken är att systematiskt samla information från sociala medier som Facebook och Twitter om arbetarrörelsen i Sverige. Ambitionen är att inkludera fler sociala rörelser i databasen när insamlings- och kodningssystemen är optimerade.

 

Margareta Sollenberg, forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, har fått 2,4 miljoner kr för infrastrukturprojektet "Ny användarplattform för konfliktdata - nya möjligheter för forskningen". Uppsala Conflict Data Program (UCDP) har blivit en av de ledande aktörerna i världen inom detta område och är en unik källa för information om konflikter i alla världens länder. UCDP vill nu utveckla en ny webbaserad användarplattform för att tillgängliggöra all sin konfliktinformation på ett interaktivt sätt. Målet är att erbjuda forskare i Sverige såväl som i resten av världen nya möjligheter att inhämta, använda och analysera all konfliktdata och konfliktinformation och därigenom öppna för helt nya typer av studier.