Samhällsvetenskapliga fakulteten firar 50 år

24 oktober 2014

Samhällsvetenskapliga fakulteten firar 50 år som självständig fakultet 2014. Det uppmärksammas 5 december med öppna föreläsningar och en jubileumsbok.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet bildades den 1 juli 1964. Den samhällsvetenskapliga verksamheten bröts då ut från den humanistiska fakultetens historisk-filosofiska sektion. Nu, 50 år senare, är fakulteten den största inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

- Vi vill uppmärksamma våra första 50 år som självständig fakultet med ett antal mycket intressanta föreläsningar av några av våra framstående forskare, säger Lars Magnusson, dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten. Föreläsningarna tar avstamp både i vår historia och samtid men leder samtidigt framåt till viktiga framtidsfrågor. Vi har 50 aktiva år bakom oss men vi kommer inte att slå oss till ro utan kommer fortsätta utvecklas och stå för utbildningskvalitet och forskning i framkanten. Vi ska fortsätta bidra till samhällsutvecklingen genom kunskap och kritisk granskning.

- Välkomna att uppmärksamma fakultetens 50 år tillsammans med oss 5 december!

 

Öppna jubileumsföreläsningar

Eftermiddagen 5 december innehåller flera föreläsningar om framväxten av samhällsvetenskapliga fakulteten och om forskning vid fakulteten:

 • Samhällsvetenskapliga fakulteten 50 år (Lars Magnusson, dekan, professor i ekonomisk historia)
 • Samhällsvetenskaperna och världens konflikter (Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning)
 • Ett globalt universitetsfält i omvandling: Intermediärer och transnationella teman (Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi)
 • Disciplinforskning och tvärvetenskap – några erfarenheter från Institutet för bostads- och urbanforskning (Bo Bengtsson, professor i statskunskap, särskilt bostads- och urbanpolitik)
 • Universitetet och styrningsdualismen (Shirin Ahlbäck Öberg, prodekan, docent i statskunskap)
 • Avslutningstal (Leif Lewin, skytteansk professor emeritus i vältalighet och statskunskap)

De öppna föreläsningarna startar kl. 14.00 i Universitetshuset, sal X.

 

Spännande historieskrivning

I samband med jubiléet har också en bok skrivits som släpps i samband med föreläsningarna 5 december. Men vi kan redan nu avslöja rubriker och innehåll. Några är samma som föreläsningarna men det tillkommer en hel del. Det finns bland annat avsnitt om styrning av universitet och styrning av samspelet mellan universitet och flera spännande avsnitt om tillkomsten av olika framgångsrika miljöer vid fakulteten:

 • I den gyllene medelåldern – Samhällsvetenskapliga fakultet 2004-2014 (Berit Hagekull, Lars Magnusson och Anders Malmberg)
 • Uppsala konfliktdataprogram 35 år – från nattlig radioinspelning till sekundsnabb nerladdning (Peter Wallensteen)
 • Rysslandsstudier i Uppsala – en kontinuitet och förändring (Claes Levinsson)
 • Kostvetenskapens utveckling – mat och ätande som substans och symbol (Christina Fjellström)
 • Tvärvetenskap på disciplinär grund – tjugo år med Institutet för bostads- och urbanforskning (Bo Bengtsson)
 • Babylabbets historia och verksamhet (Claes von Hofsten och Gustaf Gredebäck)
 • Intermediärer och globala teman – vem styr det transnationella samspelet mellan universitet? (Kerstin Sahlin)
 • Kollegialitet och linjestyre – oförenliga roller eller nödvändig dualism? (Shirin Ahlbäck Öberg)
 • Prefektens bildningsresa – reflektioner över ledarskap vid en institution (Mats Edenius)
 • Om fakulteten (Ylva Hasselberg)
 • Ekonomikum 40 år – ett nav i fakultetens verksamhet (Markus Hed)
 • Den samhällsvetenskapliga fakultetens sigill (Mattias Bolkéus Blom)

Jubileumsboken kommer att delas ut till alla anställda vid fakulteten. Övriga intresserade kan få tag på den genom Uppsala universitetsbibliotek, acta@ub.uu.se från 5 december.

 

Jubileumsföreläsningar

Tid: 5 december kl. 14.00

Plats: Universitetshuset sal X

Arrangör: Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet

Mer information om föreläsningarna