Svenska myndigheter anpassar sig till massmedier

29 oktober 2014

Svenska myndigheter anpassar på olika sätt sin verksamhet till mediernas spelregler. Men samtidigt har myndigheterna större möjligheter än forskningen tidigare visat att själva påverka hur stor betydelse medierna ska ha för deras verksamhet. Det visar en ny rapport från Uppsala och Göteborgs universitet.

Forskarna Josef Pallas och Magnus Fredriksson har studerat samtliga 238 svenska nationella myndigheter och gjort en övergripande kartläggning av deras mediearbete. Studien visar att en majoritet av myndigheterna har anpassat sig till den så kallade medielogiken genom att bland annat skapa särskilda rutiner för hur mediearbetet ska gå till. Det kan till exempel vara riktlinjer för hur rapporter, presentationer och annat material ska anpassas för att passa mediernas format.

Studien Den medialiserade myndigheten: En analys av svenska myndigheters anpassningar till medielogiken  visar också att anpassningen till mediernas spelregler inte följer ett givet mönster. Forskningen har tidigare utgått från att organisationer anpassar sig på ungefär samma sätt men i den här studien framgår att det finns skillnader i hur olika myndigheter förhåller sig till medier men också att en och samma myndighet hanterar mediefrågor på olika sätt beroende på typ av verksamhet. Anpassningen förändras också beroende på att olika yrkesgrupper inom myndigheten kan ha åsikter och påverka hur myndigheten ska bemöta medier och journalister.

Forskarna presenterar tre anledningar till att myndigheterna väljer att anpassa sig till medielogiken:

  • Synlighet för myndigheten. Uppmärksamhet i media anses alltmer som avgörande för att myndigheten ska uppfattas som framgångsrik.
  • Handlingsutrymme för myndigheten. En positiv mediebild skapar handlingsutrymme för myndigheten i förhållande till bland annat departement och andra myndigheter.
  • Informationskanal för myndigheten. Många myndigheter har i uppdrag att informera allmänheten och media är då en viktig länk.

 

Med löpsedeln som uppdrag

Rapporten Den medialiserade myndigheten: En analys av svenska myndigheters anpassningar till medielogiken är den andra rapporten i forskningsprojektet Med löpsedeln som uppdrag. Forskningsprojektet drivs av forskarna:

  • Josef Pallas, Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet
  • Magnus Fredriksson, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Göteborgs universitet

Syftet med forskningsprojektet Med löpsedeln som uppdrag är att analysera vilka disparata villkor påverkar medel och mål med myndigheters kommunikation och hur idén om mediernas betydelse har kommit att bli en del av myndigheters förhållningssätt till sin omvärld.