Företag blir mer innovativa med djupa företagsrelationer

30 oktober 2014

Hur påverkar affärsrelationerna ett dotterbolags innovationsförmåga och därmed också konkurrenskraft? Den frågan har forskare vid Företagsekonomiska institutionen undersökt i en artikel som publicerats i International Business Review.

- Konkurrenskraften stärks av att dotterbolag till multinationella företag har djupa affärsrelationer både med externa företag och inom koncernen, men våra studier visar att det bara är 10-20 % av svenska multinationella företag som har detta, berättar Ulf Holm, professor i företagsekonomi vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, en av författarna till artikeln.

Djupet i en affärsrelation mellan två företag mäts med begreppet embeddedness, på svenska kanske lämpligen översatt till invävning. Hur mycket interagerar företagen tillsammans, hur anpassar sig företagen till varandra? Utvecklar de produkter tillsammans?

- Det handlar om förtroende och samarbete mellan företagen snarare än kontrakt och handslag. De bygger och utvecklar produkter tillsammans, företagen anpassar sig mot varandra för att passa ihop och lösa gemensamma affärsfrågor, säger Ulf Holm.

Ett annat sätt att uttrycka det är att gränsen mellan företagen i viss mån suddas ut, förhållandet mellan leverantör och kund förändras till att bli mer samarbete mellan två företag. Embeddedness kan också användas för att beskriva relationen mellan företag inom en koncern. 

I studien har forskarna undersökt svenska multinationella bolag med dotterbolag runt om i världen och hur dotterbolagens innovativa förmåga påverkas av embeddedness. Konkurrenskraft i ett företag gynnas av dess förmåga att vara innovativt och innovationer i multinationella företag sker i huvudsak i dotterbolagen ute på lokala marknader. Resultaten visar att dotterbolag med stor embeddedness externt på en lokal marknad får större innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Dotterbolag med stor embeddedness inom koncernen kan få större innovationsförmåga men det förutsätter att dotterbolaget kan övertyga huvudkontoret om behovet av resurser. Med större resurser kan dotterbolaget exploatera sina innovationer på marknaden och därmed öka sin konkurrenskraft.

- Resultaten är viktiga inte minst för huvudkontoret på ett multinationellt företag. Företaget kan stärka sin konkurrenskraft genom att identifiera de dotterbolag som har en stark embeddedness antingen på en lokal marknad eller internt inom koncernen och styra resurser till det dotterbolaget. Dotterbolagen kan i sin tur stärka sin konkurrenskraft genom att gynna en ökad embeddedness både på marknaden och internt inom koncernen.

Men frågan är hur huvudkontoret kan identifiera dotterbolag med stor embeddedness?

- Huvudkontoret behöver bli det lärande huvudkontoret och läsa av vilka dotterbolag som har djupa affärsrelationer på sina respektive lokala marknader. För det krävs mycket tid och interaktion med dotterbolagen, säger Ulf Holm.

Artikeln Dual embeddedness, influence and performance of innovating subsidiaries in the multinational corporation publicerades i International Business Review okt 2014. Artikeln är skriven av

  • Francesco Ciabuschi, professor i företagsekonomi
  • Ulf Holm, professor i företagsekonomi
  • Oscar Martin Martin, gästforskare.

Samtliga artikelförfattare är verksamma vid Företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet.