65 miljoner kronor till Uppsalaforskning inom samhällsvetenskap

30 oktober 2014

I sin stora utlysning av forskningsbidrag har Vetenskapsrådet beviljat sammanlagt knappt 65 miljoner kronor till forskning inom samhällsvetenskap.

Totalt har Vetenskapsrådet beviljat 433 miljoner kronor i den aktuella utlysningen. De beviljade beloppen fördelas över åren 2015–2019.

Här är samtliga beviljade forskningsprojekt inom samhällsvetenskap vid Uppsala universitet:

 • Eva Erman, 8,0 mkr, Det civila samhället som botemedel mot den liberala demokratins kris och utmaningen från politisk jämlikhet
 • Christine Fawcett, 3,2 mkr, Simultan imitationens roll i utvecklingen av samarbetsförmågan
 • Hanne Fjelde, 4,4 mkr, Fientliga förbindelser: etniskt motiverat våld mot civila i inbördeskrig
 • Stefan Jonsson, 6,7 mkr, Konkurrensens organisatoriska konsekvenser: hur påverkas svenska skolor av konkurrens?
 • Kåre Johan Mjør, 2,6 mkr, Skapande och kreativitet: En begreppshistorisk studie av den ryska filosofien
 • Irene Molina, 6,4 mkr, Att sätta genusperspektiv på boendet ? Ett intersektionellt perspektiv på bostadsförsörjningen och stadsplaneringen med fokus på genusrelationer i Sverige
 • Ilkka Henrik Mäkinen, 3,7 mkr, Hälsans olika aspekter: sambanden mellan dödlighet, sjuklighet, funktionell status och subjektiv hälsa i Europa
 • Ashok Swain, 5,2 mkr, Tillit mellan grupper efter krig: effekterna av migration
 • Suruchi Thapar-Björkert, 5,4 mkr, Civilsamhället och den deliberativa demokratin: frivilligföreningars roll i offentliga samtal om förortsupplopp och dess orsaker
 • Sara Westin, 4,1 mkr, Bakom retoriken: Om implementeringen av ett nytt stadsplaneringsideal i Sverige
 • Susanna Witt, 3,8 mkr, Gränssnittet med det främmande: den sovjetiska översättningsskolan, kalla kriget och världslitteraturen
 • Thomas Ågren, 3,0 mkr, Mot ett neurobiologiskt ramverk för exponeringsterapi - in vivo och imaginär exponering och rädslominnens beständighet
 • Fredrik Åhs, 4,7 mkr, Betydelsen av arv och miljö för känslomässiga processer i amygdala

 

Se hela bidragsbeslutet på Vetenskapsrådets webb.