Europaforskningen stärks av framstående gästprofessor

4 november 2014

Professor Adrienne Héritier är 2015 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

- Det betyder mycket för europaforskningen vid Uppsala universitet att professor Adrienne Héritier har fått detta utnämnande och vi är väldigt stolta att hon valt att komma till Uppsala, säger Anna Jonsson Cornell, forskningsledare för Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa.

Adrienne Héritier har nominerats till gästprofessuren av flera forskare aktiva inom ramen för Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa. Hon kommer att vara verksam inom Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa med placering vid Juridiska institutionen.

Adrienne Héritier är forskare inom statsvetenskap och en internationellt framstående forskare inom europaforskning verksam vid European University Institute i Florence.

- Adrienne Héritier kommer att bidra till att utveckla en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med särskilt fokus på regleringen av finansiella marknader inom ramen för projektet "Reglering av finansiella marknader: Utformning av en flervetenskaplig analysstrategi för den nya ekonomiska och finansiella styrningen i den Europeiska unionen”, säger Maria Bergström, docent i europarätt vid Juridiska institutionen.

Mer information om Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa  

 

Om Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Innehavare  av Kerstin Hesselgrens gästprofessur ska vara en framstående kvinnlig forskare inom det samhällsvetenskapliga eller humanistiska området. Ny gästprofessor utses av Vetenskapsrådet varje år efter nomineringar från forskare i Sverige.

Kerstin Hesselgren-professuren inrättades på initiativ av riksdagen 1987. Kerstin Hesselgren var 1922 den första kvinnan i riksdagen och en märkeskvinna i sin kamp för välfärd, kvinnors rättigheter och fred. Hon var också den första kvinnan i Internationella Arbetsorganisationen och Sveriges första delegat i Nationernas Förbund.