Offentlighetsprincipen i fokus i Forsskålsymposium

12 november 2014

Välkommen till en eftermiddag med intressanta reflektioner och diskussioner kring offentlighetsprincipen och de utmaningar som den står inför i det moderna samhället. Deltar gör bland andra före detta Justitieombudsmannen Hans Gunnar Axberger, Sven Bergman från Uppdrag granskning och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

Offentlighetsprincipen har en historisk och stark ställning i svensk rätt och i det svenska politiska systemet, vilket bland annat är ett resultat av dess grundlagsskydd. Offentlighetsprincipen är dock aldrig starkare än den effekt den ges i konkreta ärenden. Idag är offentlighetsprincipens ställning utmanad på många olika sätt, inte minst till följd av det internationella samarbetet, samt styrning och privatisering av offentlig verksamhet.
 
Vad innebär detta för den svenska offentlighetsprincipens ställning och tillämpning? Vilka värden är det som står på spel? Hur påverkas jag som enskild medborgare om offentlighetsprincipen inte respekteras? Dessa frågor utgör startpunkten för 2014 års Forsskålsymposium.

 
 
2014 års Forsskålföreläsning om Offentlighetsprincipen och det internationella samarbetet hålls av professor Inger Österdahl.

Professor David Goldberg talar om den globala spridningen av Forsskåls tankar och idéer i vår nutid.

Eftermiddagen avslutas med en paneldebatt om hur vi kan skydda och förstärka offentlighetsprincipen under ledning av Olof Petersson, tidigare professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och SNS, samt författare till boken Herbert Tingsten – vetenskapsmannen.
 
Paneldeltagare är:
• Shirin Ahlbäck Öberg, prodekan och docent i statskunskap
• Hans-Gunnar Axberger, ‪fd. JO och professor i medierätt‬‬‬
• Sven Bergman, journalist, SVT Uppdrag granskning
• Nils Funcke, publicist och yttrandefrihetsexpert
• Josef Pallas, docent i företagsekonomi
• Niklas Skeri, journalist, UNT.

Tid och plats: 21 november klockan 13.15-16.00 i Orangeriet i Linnéträdgården. Ingång sker via Linnégatan 6.

Arrangörer är Juridiska fakulteten (där Forsskål var docent) tillsammans med Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa. Symposiet är öppet för allmänheten och ingen föranmälan behövs.

Läs mer om Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa.

Peter Forsskål var filosof, nationalekonom, orientalist och botanist vid Uppsala universitet gav under kuppartade former ut en skrift om tryckfrihet 1759. Han blev en av den politiska liberalismens främsta pionjärer i Sverige och Finland. Forsskål var lärjunge till Linné och gav sig 1761 ut på en forskningsexpedition till den Arabiska halvön. I Jemen drabbades han av malaria och dog två år efter avresan från Sverige.