Studiedag: Välfärdsinsatser på religiös grund

5 december 2014

Centrum för forskning om religion och samhälle bjuder in till en studiedag 21 januari: Välfärdsinsatser på religiös grund - förväntningar och problem.

Hur välfärden ska organiseras i en allt mer marknadsstyrd ekonomi är en brännande fråga. Det gäller också vilken roll religiösa aktörer ska ha inom välfärden.

Den nyutgivna antologin Välfärdsinsatser på religiös grund vill föra in de religiösa aktörerna i det komplexa fält av förhandlingar om ett nytt samhällskontrakt som pågår.

Här behandlas frågor som: Hur bör ideella sociala och religiösa organisationer, särskilt Svenska kyrkan, förhålla sig till den pågående samhällsomvandlingen? Vilken kvalitativ särart motiverar det religiösa engagemanget? Är det över huvud taget meningsfullt att engagera sig om denna särart inte får komma till uttryck? Och hur ställer sig medborgarna till denna utveckling?

Centrum för forskning om religion och samhälle bjuder in till en studiedag omkring de frågor som boken behandlar. Här presenteras bokens slutsatser och centrala frågeställningar, och det ges utrymme för diskussion och kommentarer.

Studiedagen är kostnadsfri men anmälan krävs.

  • Mer information och program
  • Anmälan till info@crs.uu.se senast den 19 januari 2015.
  • Tid: 21 januari 2015 kl. 13.00-16.45, följt av mingel
  • Plats:  Centrum för forskning om religion och samhälle, Thunbergsvägen 3D.
  • Arrangör: Centrum för forskning och religion och samhälle vid Uppsala universitet

 

Ulrika Öster