Välbesökta föreläsningar när samhällsvetenskapliga fakulteten firade 50 år

9 december 2014

Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi, föreläser.

Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi, berättade på jubileumsföreläsningarna när samhällsvetenskapliga fakulteten firade 50 år om den explosion av nya internationella organisationer som växt - o

Samhällsvetenskapliga fakulteten firar 50 år som självständig fakultet 2014. Fakulteten firade med föreläsningar i universitetshuset 5 december och med en jubileumsbok.

- Det har alltid behövs samhällsvetenskap men gud vet om det inte behövs än mer idag, sade Lars Magnusson, dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten i sitt välkomsttal till jubileumsföreläsningarna. Vi måste våga attackera de riktigt stora samhällsfrågorna, till exempel hur man skapar grund för beslut i viktiga framtidsfrågor, beslut som vi tar men som har betydelse för våra barn och barnbarn.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet bildades den 1 juli 1964. Den samhällsvetenskapliga verksamheten bröts då ut från den humanistiska fakultetens historisk-filosofiska sektion. Nu, 50 år senare, är fakulteten den största inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Jubileumsföreläsningar

Fakultetens inträde i medelåldern firades med jubileumsföreläsningar i universitetshuset 5 december. Först ut var Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning som berättade om världens konflikter. Kring 1990 fanns det cirka 50 konflikter i världen, idag är det runt 30 men troligen med en ökande trend.

- Vi ser nu en närvaro av hot men också frånvaro av alternativa handlingar. Vid 1990 fanns det alternativa möjligheter till lösningar men det har vi inte nu. USA och Ryssland står på olika sidor i konflikterna och det leder till stormaktspolitik med sanktioner och bombningar. Lösningarna är komplexare idag, för att tackla de stora problemen krävs kunskaper från olika håll inom samhällsvetenskapen, sade Peter Wallensteen.

Två av föreläsningarna handlade om det som sker just nu inom högskolesektorn. Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi särskilt offentlig organisation, beskrev hur olika typer av internationella organisationer som bland annat arbetar med ackreditering, utvärdering och rankning har vuxit kraftigt i antal under senare år och hur de samlas kring Bryssel.

- Universitetslandskapet är präglat av många organisationer, så fort något händer ska en organisation skapas, sade Kerstin Sahlin. Det tar mycket tid för oss forskare att vara med och bevaka och svårt att veta vilka organisationer vi ska bry oss om. Vi behöver därför mer forskning om vår universitetsverksamhet, hur styrs vi till exempel?

Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap, berättade hur styrningen av svenska lärosäten tydligt har gått från kollegial styrning till linjestyrning. Det är en trend som pågått de senaste 30-40 åren och nu senast med autonomireformen som i praktiken inneburit en ökad autonomi för linjechefer vid svenska lärosäten,

- Utan kollegiala beslutsformer blir lärosätena som vilka myndigheter som helst och då upphör det legitima kravet på institutionell frihet, konstaterade Shirin Ahlbäck Öberg. Men den kollegiala styrformen behövs för det som kräver vetenskaplig expertis och det är bara vi själva som kan upprätthålla styrningsdualismen mellan kollegial styrning och linjestyrning.

Spännande historieskrivning

I samband med jubiléet släpptes också boken "Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 50 år". Boken är en fortsättning på historieskrivningen i motsvarande bok som gavs ut vid 40-årsjubiléet.

I boken finns bland annat spännande avsnitt om tillkomsten av flera framgångsrika miljöer vid fakulteten. Visste du till exempel att den framgångsrika konfliktdatabasen vid institutionen vid freds- och konfliktforskning började med att en forskningsassistent spelade in BBC World Service från radion varje natt i slutet av 70-talet? Utifrån inspelningarna sammanställdes sedan - på pappersformulär - uppgifter om väpnade konflikter runt om i världen. Konfliktdatabasen innehåller idag uppgifter om alla världens pågående väpnade konflikter och är tillgänglig bland annat via appar för smarta mobiltelefoner.

Eller visste du att Europas ledande miljö för forskning om städer och bostäder - Institutet för bostads- och urbanforskning -  under överföringen från statligt institut till Uppsala universitet lyckades behålla personalen tack vare en ledamot i riksdagens bostadsutskott från Ny Demokrati? Han besökte verksamheten några dagar innan utskottssammanträdet och utnyttjade sedan partiets vågmästarroll för att skjuta upp den föreslagna uppsägningstidpunkten så att samhällsvetenskapliga fakulteten hann ta över verksamheten innan personalen blev uppsagda.

Eller visste du att var tredje barnfamilj i Uppsala deltar i någon studie vid Uppsala Barn- och Babylab vid institutionen för psykologi? Alla barnfamiljer i Uppsala får en inbjudan och var tredje svarar ja. Sammantaget blir det cirka 3 500 deltagare i labbet varje år.

Jubileumsboken har delats ut till alla anställda vid fakulteten. Övriga intresserade kan få tag på den genom Uppsala universitetsbibliotek, acta@ub.uu.se.