Kungl. Vetenskapsakademien belönar avhandling i företagsekonomi

9 april 2015

Anna Tyllström, Företagsekonomiska institutionen

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 8 april att ge årets Arnbergska pris till uppsalaforskaren och företagsekonomen Anna Tyllström.

Arnbergska priset är en belöning för något gott arbete i någon av de tekniska, ekonomiska eller statistiska vetenskaperna.

Anna Tyllström, forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, får priset ”sin framstående avhandling i företagsekonomi, Legitimacy for Sale: Constructing a Market for PR Consultancy”.