Kerstin Sahlin med i skolkommissionen

14 april 2015

Regeringen har utsett en skolkommission som ska lämna förslag om förändringar i skolan. Professor Kerstin Sahlin från Uppsala universitet är en av ledamöterna i kommissionen.

Skolkommissionens förslag ska syfta till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Förslagen ska bland annat utgå från OECD:s slutgiltiga rekommendationer från den tematiska granskningen av svensk skola.

Skolkommissionen består av 14 ledamöter från olika verksamhetsområden och leds av Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket. Arbetet ska ske i dialog med en parlamentariskt sammansatt referensgrupp och vara i dialog med skolpersonal, elever, föräldrar, skolhuvudmän, företrädare för arbetsmarknadens parter samt andra relevanta nationella och internationella aktörer.

Kerstin Sahlin från Uppsala universitet som ingår i kommissionen är professor i företagsekonomi - särskilt offentlig organisation.