Befälsutbildning under värnplikten ökar chansen att bli chef

5 maj 2015

De som gjort militärtjänst som befälselever har större chans att bli chefer på den civila arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Värnplikt som plutonsbefäl och kompanibefäl ökar sannolikheten att vara chef vid 30–40 års ålder med 75 procent.

Fram till slutet av 1980-talet gjorde nästan alla svenska män allmän värnplikt. Omkring 30 procent i varje årskull utbildades till grupp-, plutons- eller kompanibefäl. Utbildningarna omfattade både intensiv praktisk träning i ledarskap och viss ledarskapsteori. 

Befälsutbildningen ökar sannolikheten för högre studier. Plutons- och kompanibefäl har till exempel nästan 3 procentenheter högre sannolikhet att läsa minst fem år på universitet eller högskola. Sannolikheten för högre utbildning ökar även för gruppbefälen.

– Vi tror att det kan förklaras av kamrateffekter. Det vill säga att befälseleverna påverkas av dem i sin närhet. I genomsnitt har befälseleverna betydligt högre kognitiva färdigheter och mer välutbildade föräldrar än meniga. Eftersom de umgås med jämnåriga med betydligt högre utbildningsambitioner vid en ålder då många fattar avgörande beslut om yrkes- och utbildningsval väljer fler att studera vidare, säger Erik Grönqvist, forskare vid IFAU och nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

Data och metod

Undersökningen baseras på information om 831 711 svenska män som mönstrade 1970–1988. Vid mönstringen gjordes ett skriftligt test för att bedöma kognitiv förmåga. För att komma ifråga för värnplikt som gruppbefäl eller plutons- eller kompanibefäl krävdes testresultat över vissa brytpunkter. I analysen jämförs utfall för mönstrande precis över och under brytpunkterna. Dessa individer är snarlika i alla avseenden, förutom att de senare hade en mycket större chans att bli befäl.

Läs pressmeddelandet från IFAU