Årets skytteanske pristagare utsedd

8 maj 2015

Författaren och statsvetaren Francis Fukuyama vid Stanford universitetet är 2015 års mottagare av skytteanska priset i statskunskap. Han får priset för att med ”hisnande beläsenhet, skärpa och djärvhet kastat nytt ljus över framväxten av den moderna politiska ordningen” . Det skytteanska priset är ett av de största och mest prestigefyllda prisen som delas ut inom statskunskapen.

Skytteanska priset delas i år ut för tjugoförsta året i rad av Skytteanska stiftelsen vid en ceremoni i Uppsala lördagen den 3 oktober 2015.

Francis Fukuyama är Olivier Nomellini Senior Fellow at the Freeman Spogli Institute for International Studies (FSI) vid Stanford universitetet. Med början tusentals år tillbaka i tiden får läsaren av Fukuyamas verk The Origins of Political Order. From Prehuman Times to the French Revolution (2011) och Political Order and Political Decay (2014) följa de skilda former och uttryck som den politiska ordningen – och dess motsats det politiska förfallet - tagit sig i de stora civilisationerna; i Kina, Indien, Mellanöstern och i den muslimska världen. Europa och USA är i Fukuyamas analys en av flera betydelsefulla civilisationer, men en där de tre viktiga beståndsdelarna en centralstat, ett lagstyre (rule of law) och att de styrda samtycker lyckats sammanfalla.

- I en tour de force som saknar modernt motstycke analyserar Fukuyama i två volymer människans strävan efter politisk organisation, med andra ord en organisation som kan säkra flockens överlevnad både fysiskt och materiellt, säger Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap och ordförande i priskommittén.

Fakta om priset:
1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”.

Läs mer i Li Bennich-Björkmans understreckare i dagens SvD.

Läs mer om skytteanska priset på stiftelsens webbplats.