Agneta Andersson och Jakob Andersson pedagogiska pristagare

20 maj 2015

Universitetslektor Agneta Andersson, institutionen för kostvetenskap, och Jakob Andersson, institutionen för lingvistik och filologi, är årets pedagogiska pristagare inom humaniora och samhällsvetenskap.

De pedagogiska pristagarna väljs utifrån förslag från studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av en beredningsgrupp som består av två lärare och två studenter från fyra olika nomineringsområden. Bedömningen görs utgående från fyra huvudaspekter: undervisningsinsatser, samverkan med studenter och kollegor, pedagogisk ledning och spridning av goda modeller.

– Som vanligt har konkurrensen om dessa utmärkelser varit stor och de som nu belönas har verkligen utmärkt sig genom att med professionalism, nytänkande och entusiasm stimulera studenternas lärande, säger prorektor Anders Malmberg, ordförande i beredningsgruppen.

Prisen delas ut i samband med professorsinstallationen i universitetsaulan i november. Prissumman är 20 000 kronor.

Område teologi, humaniora och lärarutbildning

Universitetslektor Jakob Andersson vid institutionen för lingvistik och filologi har tilldelats 2015 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.

Jakob Andersson är en mångsidig och engagerad lärare som med aktiverande pedagogik månar om varje enskild students lärande. Han har utvecklat undervisningsformerna på ämnets kurser med ett vetenskapligt förhållningssätt i åtanke och med en öppenhet för samverkan med såväl studenter och kollegor som andra ämnen och institutioner. Hans genomtänkta kursupplägg och kunniga, kreativa lärarinsats motiverar och inspirerar studenterna i deras studier inom lingvistik och filologi.

Område juridik och samhällsvetenskap

Universitetslektor Agneta Andersson vid institutionen för kostvetenskap har tilldelats 2015 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Agneta Andersson inspirerar, engagerar och aktiverar studenter och doktorander. Hon skapar ett öppet klimat för lärande som uppmuntrar till kritiskt tänkande. Ett vetenskapligt förhållningssätt kännetecknar hennes undervisning. Hon har varit initiativtagare till Studentmottagningen och har bidragit till att dietistprogrammet organiserats om och nu bedöms hålla hög kvalitet. Hon är professionell och prestigelös på ett sätt som stimulerar pedagogisk diskussion och utveckling i kollegiet.

Övriga pristagare vid Uppsala universitet kan du läsa om här.