Samhällsvetenskapliga fakultetens första dubbla forskarutbildningsexamen

29 maj 2015

Samhällsvetenskapliga fakultetens första gemensamma disputation i samarbete med ett annat lärosäte går av stapeln 5 juni. Disputationen i ekonomisk-historia är gemensam för Uppsala universitet och Université de Genève . I samband med disputationen samlas tre av Europas ledande finanshistoriker och tillfället utnyttjas för ett seminarium 4 juni om finanskriser.

Dubbel examen innebär att doktoranden får forskarexamen både från Uppsala universitet och i det här fallet Université de Genève för samma forskarutbildning och avhandling. Forskarutbildningen har genomförts i samarbete och forskarstudenten har haft handledare från båda lärosätena.

– Det var lite administrativt krångligt i början men inte oöverstigligt. Bland annat fick vi arbeta ganska länge med att formulera ett avtal mellan lärosätena. Men utan samarbetet hade vi inte haft finansiering för doktoranden, säger Mats Larsson, professor i ekonomisk-historia och handledare.

– För Uppsala universitet är det viktigt med den här möjligheten, det blir en del av vår internationella profil.  Jag är säker på att det här bara var den första, det kommer att komma flera.

Seminarium om finanskriser

I samband med disputationen vid ekonomisk-historiska institutionen passar institutionen på att bjuda in till seminarium om finanskriser med de tre ledande finanshistoriker som i olika roller deltar i disputationen.

 

Seminarium: Financial crises – international dissemination and consequences in historical perspective

Tid: 4 juni kl. 15.00

Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen

Anmälan till seminariet och mer information

 

Läs mer: