Europas storstäder blir alltmer klassegregerade

8 september 2015

I en ny europeisk studie pekas Stockholm ut som den stad där segregationen mellan rika och fattiga har ökat markant under de senaste tio åren.

Människor med olika inkomster bor längre och längre ifrån varandra. Det visar en omfattande forskningsstudie som har genomförts i tretton stora europeiska storstäder. Författarna pekar ut Stockholm som den stad där segregationen mellan rika och fattiga har ökat markant under de senaste tio åren.

Forskare från Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet har deltagit i den stora studien som har pågått under perioden 2001-2011. Resultaten presenteras i den nyutgivna boken Socio-Economic Segregation in European Capital Cities. East meets West.

– Sverige var länge en förebild bland progressiva samhällsbyggare i övriga Europa men en kombination av växande inkomst-och förmögenhetsklyftor, försvagad offentlig styrning över bostadsfrågan och kraftigt minskad hyressektor i Stockholm har placerat staden i en ny division när segregationen i Europa jämförs, säger Roger Andersson, professor i kulturgeografi på Institutet för bostads- och urbanforskning som tillsammans med Anneli Kährik har skrivit bokens kapitel om Stockholm.   

Boken bygger på forskningsprojekt som har genomförts i tretton europeiska städer: Amsterdam, Aten, Budapest, London, Madrid, Milano, Oslo, Prag, Riga, Stockholm, Tallinn, Wien och Vilnius. Till skillnad från tidigare forskning som till stor del fokuserar på etnisk segregation, lyfter Socio-Economic Segregation in European Capital Cities. East meets West fram segregation ur ett socio-ekonomiskt perspektiv.

Forskarna konstaterar att den sociala mixen i bostadsområdena minskar i Europa och att boendet över tid blir alltmer klassuppdelat. Data visar att direkta orsaker till den ökade segregationen bland annat är globalisering och en neoliberal politik med omstruktureringar i ländernas ekonomi och arbetsmarknad. I vissa länder var även minskade investeringar i hyreshus en bidragande orsak.

Redaktörer för Socio-Economic Segregation in European Capital Cities. East meets West är Tiit Tammaru, Szymon Marcińczak, Sako Musted and Maarten van Ham. Boken har redan rönt stor uppmärksamhet i Nederländerna.

Läs mer om boken Socio-Economic Segregation in European Capital Cities. East meets West.

Läs mer om IBF.

 

Ulrika Wahlberg