Medievetare och epidemiolog får årets Oscarspris

5 oktober 2015

Uppsala universitets Oscarspris till yngre forskare har tilldelats F.D. Josef Pallas, institutionen för företagsekonomi, och F.D. Tove Fall, institutionen för medicinska vetenskaper.

Oscarspriset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”. Priset utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation och kan delas mellan två lika förtjänta.

Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna. Priset delas ut vid vinterpromotionen i januari.

Josef Pallas är en gränsöverskridande forskare som jobbar i gränslandet mellan företagsekonomi och kommunikationsvetenskap. Hans arbete är inriktat på hur de genomgripande samhällsförändringar som följer på medialiseringen påverkar hur organisationer styrs. Hans empiriska studier innefattar etnografier, intervjuer och innehållsanalyser inom näringsliv och förvaltning, men också inom medieorganisationer. Genom sitt arbete har Pallas på kort tid lämnat viktiga teoretiska bidrag samtidigt som han har belyst några av samtidens mest centrala samhällsfrågor. Pallas har framgångsrikt publicerat sin forskning i internationella sammanhang och är också engagerad i samhällsdebatten.

Läs mer om Josef Pallas forskning: "Synlighet viktig drivkraft för svenska myndigheter"

Docent Tove Fall disputerade 2009 vid Sveriges Lantbruksuniversitet och var därefter verksam som postdoktor vid Karolinska Institutet. Hon kom till Uppsala universitet 2013 och blev här docent i epidemiologi. Tove Fall är verksam som forskarassistent vid enheten för molekylär epidemiologi där leder en forskargrupp som studerar hur metabola störningar, såsom diabetes och insulinresistens, kan leda till kardiovaskulär sjukdom. Fall använder nya molekylära tekniker tillsammans med detaljerad befolkningsdata på ett innovativt och framgångsrikt sätt, har fått stora externa anslag för sin forskning samt är mångfaldigt publicerad i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.

Läs mer om Tove Fall forskning: "Fetma orsakar hjärtsvikt – stor kartläggning med ny metod tydliggör sambandet"