Mångmiljonanslag till uppsalaprojekt i forskningsfronten

8 oktober 2015

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 759 miljoner kronor till 25 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass. Uppsala universitet koordinerar fyra av projekten och har medsökande i andra projekt som koordineras från andra lärosäten.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär. 2014 delade stiftelsen ut 1,7 miljarder kronor till svensk forskning och svenska forskare. Nu har stiftelsen beviljat 759 miljoner till 25 projekt som man bedömt har hög vetenskaplig potential. Anslagen går främst till projekt inom naturvetenskap, teknik och medicin, men man ger också bidrag till tvärvetenskapliga projekt.

Fyra av de 25 projekten koordineras från Uppsala universitet. Ytterligare forskare vid Uppsala universitets är medsökande till projekt som koordineras från andra svenska lärosäten.

Här är de fyra projekten med forskare vid Uppsala universitet som huvudsökande:

  • Projektet ”Towards control of formation and resolution of edema by deciphering mechanisms of vascular leak and lymphatic function” får 60 miljoner kronor under fem år. Huvudsökande Christer Betsholtz, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medsökande: Lena Claesson-Welsh, Elisabeth Dejana, Katie Bentley, Taija Mäkinen vid Uppsala universitet.
  • Projektet ”Evolution of new genes and proteins” får 47 miljoner kronor under fem år. Huvudsökande Dan I. Andersson, professor i medicinsk bakteriologi vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Medsökande: Leif Andersson, Siv Andersson, Johan Åqvist, Per Jemth, Maria Selmer vid Uppsala universitet. 
  • Projektet ”Exact Results in Gauge and String Theories” får 34 miljoner kronor under fem år. Huvudsökande Joseph Minahan, professor vid institutionen för fysik och astronomi. Medsökande: Konstantin Zarembo vid Uppsala universitet och Nordita (Nordic Institute of Theoretical Physics). 
  • Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) får 18 miljoner kronor under fem år till ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som syftar till att närma humaniora och samhällsvetenskap till medicin och naturvetenskap. Huvudsökande Björn Wittrock vid SCAS. Medsökande: Hans Ellegren, Dan Larhammar, Ulf Landegren, Nikolai Piskunov, Ulf Danielsson, Carl-Henrik Heldin, Gunnar Ingelman, Ulf Pettersson vid Uppsala universitet. SCAS är ett nationellt institut för avancerade studier, främst inom samhällsvetenskap och humaniora, med Uppsala universitet som värduniversitet.

– Det är glädjande att vi är framgångsrika i den hårda konkurrensen om de generösa bidragen från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Vi håller oss väl framme vid forskningsfronten, säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson. Särskilt roligt är att SCAS nu får möjlighet att utvidga sin verksamhet med naturvetenskap och medicin för att skapa tvärvetenskapligt samarbete i en etablerad humanistisk och samhällsvetenskaplig forskningsmiljö.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse