EU-projekt för forskningsexcellens inom Rysslands- och Östeuropaforskning

8 oktober 2015

Uppsala universitet och universiteten i Tartu respektive Kent ska gemensamt öka forskningskvalitet, internationell synlighet och integrationen för forskningen om Ryssland och Östeuropa.

EU-projektet UPTAKE har fått drygt en miljon euro för att skapa en dynamisk, öppen och långsiktigt hållbar infrastruktur för samarbete och erfarenhetsutbyte inom forskning om Ryssland och Östeuropa. I projektet ska också Uppsala universitet och universitet i Kent stötta universitetet i Tartu att ta det sista steget mot excellens.

– Det är ett spännande stort tvärvetenskapligt projekt där vi kommer  att samla forskare från en rad olika ämnen under tre år. Det är både viktigt, roligt och svårt med tvärvetenskap. Vi är därför extra glada att projektansökan fick högsta möjliga poäng i utvärderingen, säger Stefan Hedlund, professor i öststatsforskning vid Centrum för rysslandsstudier på Uppsala universitet.

Projektet Uptake finansieras av EU via så kallade partnerssamverkansmedel (Twinning) inom forskningsprogrammet Horizon 2020. Projektet är treårigt och koordineras från universitetet i Tartu.

– Vi ska hjälpa till att bygga vidare på något som redan är bra. Universitetet i Tartu har ett högt anseende, det är högst rankat av universiteten i Baltikum. Deras forskning om Ryssland och Östeuropa är framstående men det finns möjlighet att ta det där sista steget för att nå ända fram till det allra bästa.

Projektet består av en rad olika aktiviteter, bland annat ska en årlig internationell vetenskaplig konferens om Ryssland och Östeuropaforskning startas i Tartu, forskare och doktorander ska få möjlighet att vistas hos varandra och en sommar/vinterskola för doktorander ska startas. Aktiviteterna syftar till att bygga nätverk och hållbara strukturer som kan fortleva efter projektets slut.

– Fokus ligger på verksamheten i Tartu men EU-projektet kommer att vara viktigt även för forskningsmiljön vid Centrum för rysslandsstudier vid Uppsala universitet. För att få en vital forskningsmiljö hos oss är det till exempel centralt att doktorander och seniora forskare från andra länder kommer hit kortare och längre perioder, säger Stefan Hedlund.