Dag Hammarskjöld-föreläsning av Östtimors förre president José Ramos-Horta

3 november 2015

José Ramos-Horta

Att förebygga konflikter och skapa hållbar fred är rubriken för årets Dag Hammarskjöldföreläsning i Uppsala universitets aula den 3 november. Föreläsare är José Ramos-Horta, fredspristagare och före detta president i Östtimor. Föreläsningen sänds direkt på webben.

Tid: 3 november. Platserna i aulan ska vara intagna senast 16.00.
Plats: Universitetsaulan, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala

José Ramos-Horta kommer även att medverka vid en kransläggningsceremoni vid Dag Hammarskjölds grav på Gamla kyrkogården i Uppsala, klockan 15.30.

Föreläsningen sänds direkt på webben

Föreläsningen är öppen för allmänheten, och följs av en frågestund samt ett framförande av Allmänna Sången.

Innan José Ramos-Horta blev utnämnd till president för Östtimor var han framför allt känd som en internationell fredsmäklare. Han levde i exil i nästan 30 år och arbetade aktivt och outtröttligt med att föra sitt lands talan både i FN:s korridorer och i Säkerhetsrådet. Han mottog 1996 Nobels fredspris tillsammans med biskop Carlos Ximenes Belo från Östtimor för arbetet för att finna en fredlig lösning på konflikten i Östtimor.

När han återvände till Östtimor 1999 blev han utnämnd till minister, därefter premiärminister och president. Som ledaren för en av de fattigaste staterna i Asien som länge präglats av konflikt, lovade Ramos-Horta att vara ”de fattigas president”. Hans arbete med att föra sitt land från konflikt till fred och ekonomisk tillväxt på bara ett decennium har blivit en modell för att bygga demokrati på 2000-talet.

Efter åren som president har Ramos-Horta haft ett antal prominenta positioner inom FN-systemet, bland annat ordförande för en högnivåpanel för fredsoperationer, en position han utnämnts till av FN:s generalsekreterare (2014-2015), samt ordförande för den internationella kommissionen för multilateralism (International Peace Institute, New York). Han har även varit undergeneralsekreterare, FN:s generalsekreterares särskilde representant och chef för FN:s fredsarbete i Guinea-Bissau (2013-2014).

Läs mer om José Ramos-Horta och Dag Hammarskjöldföreläsningarna på Dag Hammarskjöldfondens webbplats.

Dag Hammarskjöldföreläsningen är ett återkommande arrangemang sedan 1998 och hålls till minnet av Dag Hammarskjöld, FN:s andre generalsekreterare, och de värden han stod för i sin gärning: engagemang, humanism och internationell solidaritet och samarbete. Syftet är att i Dag Hammarskjölds anda betona och befästa värdet av internationellt samarbete och solidaritet och att inspirera dem som arbetar inom dessa områden såväl som nya intresserade grupper, särskilt yngre generationer. Tidigare föreläsare är bland andra Mary Robinson, Brian Urquhart, Hans Blix, Kofi Annan, Francis Deng, Jan Eliasson, Martti Ahtisaari, Margot Wallström och Helen Clark.