58 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

6 november 2015

Vetenskapsrådet har beslutat om bidrag i årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap. Uppsala universitet fick 57 miljoner kronor för 14 projekt inom humaniora och samhällsvetenskap.

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap beviljades knappt 10 procent av ansökningarna. Av totalt 964 ansökningar beviljades 89 varav 15 projekt från Uppsala universitet.

 

 • Elin Bjarnegård, inst. för freds- och konfliktforskning: Kön och politik i elektorala auktoritära stater (5,1 miljoner kr)
 • Brett Christophers, institutet för bostads- och urbanforskning och kulturgeografiska inst.: Klimatförändring och omvandling av finansiell risk (4,4 miljoner kr)
 • Roberto Del Valle Alcalá, engelska inst.: Fiktioner utan verkan: Arbetslöshet och brittisk litteratur från romantiken till den stora recessionen (2,5 miljoner kr)
 • Samuel Edquist, inst för ABM: Hemligstämpla eller utplåna? Arkivbildningen och den personliga integriteten i Sverige 1900-2015 (2,6 miljoner kr)
 • Tony Gustafsson, inst. för idé och lärdomshistoria: Sexualbrottslighet, homosexualitet och samhällsfara: En studie av den svenska kastrationspolitiken, 1944-1973 (2,2 miljoner kr)
 • Bo Isaksson, inst. för lingvistik och filologi: Satslänkning och det bibelhebreiska verbalsystemet: Ett monografiprojekt (0,2 miljoner kr)
 • Christina Kullberg, inst. för moderna språk: Tropiska engagemang: Vernakulärer i fransk tidigmodern reselitteratur (Afrika och Karibien 1640-1728)        (3,3 miljoner kr)
 • Ester Lebedinski Arfvidson, inst. för musikvetenskap: Musiksamlandets kultur i sexton- och sjuttonhundratalets England (1,8 miljoner kr)
 • Olle Lundin, juridiska inst.: En likvärdig skola         (11,8 miljoner kr)
 • Diego Maiorano, statsvetenskapliga inst.: Maktparadoxer: Hur indiska kvinnor och daliter stärks och försvagas av jobbgarantiprogram         (5,4 miljoner kr)
 • Desirée Nilsson, inst. för freds- och konfliktforskning: Krigets många ansikten: Att förstå hur konflikter hänger samman (6,1 miljoner kr)
 • David Westberg, inst. för lingvistik och filologi: Stoisk retorik (2 miljoner kr)
 • Andreas Winkler, inst. för arkeologi och antik historia: Säg mig vem du umgås med och jag skall säga dig vem du är (2,1 miljoner kr)
 • Patrik Winton, historiska inst.: Skandinavien och den finansiella revolutionen i Europa 1710-1760 (4,7 miljoner kr)
 • Charlotta Zetterberg, juridiska inst.: Rättslig kompensation för förluster av biodiversitet - en nettoförlust? (3,8 miljoner kr)

 

Notera att i listan ovan finns bara huvudsökande forskare och institution med, i många av projekten är flera forskare från en eller flera institutioner involverade.