Läs forskarprofilen på Ashok Swain

29 juni 2016

Personfotografi på Ashok Swain framför Fyrisån.

Ashok Swain framför Fyrisån i centrala Uppsala.

Ashok Swain, professor i freds- och konfliktforskning, forskar om fred och konflikter med utgångspunkt i bland annat migration, integration och vatten.

Läs forskarprofilen om Ashok Swain.