Europaperspektiv 2016 om EU och de nya säkerhetshoten

27 januari 2016

Vid årets Europaperspektivseminarium ger samhällsforskare från Uppsala universitet och andra lärosäten sin syn på de nya säkerhetshot som konfronterar EU och hur unionen kan möta inre och yttre utmaningar, såsom krigshot i unionens närområde, hot mot livsmedelssäkerheten, cyberattacker och andra oförutsedda händelser.

Den tvärvetenskapliga årsboken Europaperspektiv presenteras av författarna vid ett seminarium med omkring 400 deltagare på Norra Latins konferenscenter i Stockholm. Som gästtalare medverkar Sveriges inrikesminister Anders Ygeman, samt Christian Leffler, Deputy Secretary-General for Economic and Global Issues vid Europeiska utrikestjänsten. Riksdagsledamöterna Karin Enström (M), Hans Linde (V) och Allan Widman (L) deltar i en avslutande paneldiskussion.

Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och möts i tre paneler för
att diskutera EU:s roll för en rad centrala frågor såsom: Vilka krav på samarbete ställs för
att upprätthålla säkerheten i Europa? Hur långt sträcker sig åtagandet i Lissabonfördragets
solidaritetsklausul, som innebär att medlemsländerna ska hjälpa varandra om det inträffar en
terroristattack, naturkatastrof eller liknande? Riskerar hanteringen av de nya säkerhetshoten att äventyra samhällets öppenhet och medborgarnas integritet? Hur utvecklas relationen
mellan EU och andra viktiga organisationer som FN och NATO i denna kontext? Och hur ställer sig de europeiska medborgarna till utvecklingen?

Moderator är Cecilia Garme.

Europaperspektiv ges ut av universitetens nätverk för Europaforskning, med redaktion vid Uppsala universitet, och årets bok och seminarium är den nittonde årgången.

Detaljerat program: http://www.europaperspektiv.se/

När: Onsdagen den 3 februari 2016 kl. 13.00-17.15.

Var: Norra Latin konferenscenter, Drottninggatan 71B, Stockholm.

Anmälan till: www.europaperspektiv.se/bokseminarium.aspx

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Sista anmälningsdag är 31/1.

Vid frågor kontakta forskningssamordnare Niklas Nilsson, tel: 073-971 89 88, e-post: niklas.nilsson@statsvet.uu.se.