USA-forskare följer presidentvalet i gemensam blogg

29 januari 2016

Dag Blanck, Frida Stranne och Erik Åsard startar gemensam blogg

Nu nylanseras bloggen Amerikaanalys där forskarna Frida Stranne, Dag Blanck och Erik Åsard tillsammans kommer att bevaka presidentvalet i USA och erbjuda analyser och fördjupningar. En rad andra välmeriterade gästskribenter kommer att medverka.

De tre Nordamerikaforskarna Frida Stranne på Högskolan i Halmstad samt Dag Blanck och Erik Åsard, Uppsala universitet, är alla verksamma inom Svenska institutet för Nordamerikastudier, SINAS. De har följt amerikansk politik inom sin forskning under många år och medverkar ofta i media för att kommentera den politiska utvecklingen i landet. Bloggen Amerikaanalys startades av Frida Stranne 2012 och i höstas tog hon initiativet att bredda bloggen. Målet är att följa hela kampanjen tills den nya presidenten är vald och öka kunskapen om amerikansk politik. Det kommer även att finnas fakta om kandidater, valsystemet och processen på bloggen.

- Utvecklingen i USA intresserar många och påverkar omvärlden. Vi tycker att det är viktigt att nå ut med forskningsförankrad kunskap också utanför akademin och ge läsarna en bredare bild än den som ryms i nyhetsmedierna. Med olika skribenter blir det olika perspektiv som presenteras och en bredd av erfarenhet, säger Frida Stranne.

Även Erik Åsard, som bland annat har skrivit en uppmärksammad bok om amerikanska konspirationsteorier, och Dag Blanck vid Svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet medverkar flitigt i medier och paneldiskussioner mm.

- Det finns många som kommenterar utvecklingen i USA, men vi vill ge fördjupning och intressanta perspektiv som ligger lite vid sidan av det vanliga medieflödet. Historiskt grundad analys av politik behövs i debatten, säger Dag Blanck.

Bloggen kan läsas på www.amerikaanalys.se. Där finns också mer information om de tre forskarna och gästskribenterna.