Juridiska fakulteten och Campus Gamla Torget bereder mer plats åt studenterna

12 februari 2016

För att skapa ytterligare utrymme åt studenterna och anställda inom Campus Gamla Torget pågår sedan flera år ett omfattande bygg- och flyttprojekt. Samtliga institutioner samt Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket på aktuellt campus berörs och om ett år beräknas nära 950 läsplatser finnas tillgängliga i en samlad och ändamålsenlig miljö.

Juridiska fakulteten och institutionen har tillsammans med Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket varit del av det fleråriga bygg- och flyttprojektet som även innefattar Statsvetenskapliga institutionen och hela Campus Gamla Torget. Målet med projektet är att skapa fler läsplatser, grupprum och uppehållsrum i ändamålsenliga och moderna, geografiskt sammanhållna lokaler.

I dagsläget har de pågående arbetena medfört viss brist på undervisningslokaler och studieplatser, inte minst sedan även universitetshuset stängt för renovering.

- Vi beklagar givetvis detta, men håll ut, fler platser är på gång, säger Margareta Brattström, prefekt vid Juridiska institutionen.

Läs nyheten i sin helhet på Juridiska fakultetens hemsida.