Storsatsning på socialt arbete

4 mars 2016

Personporträtt på Lars Magnusson fotograferat utomhus.

Utbildnings- och forskningsmiljön för socialt arbete kommer att byggas ut kraftfullt, berättar Lars Magnusson, dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten.

Det återstår ungefär halva mandatperioden för dekan och ledamöter i fakultetsnämnden för samhällsvetenskapliga fakulteten. Vi träffade dekanen Lars Magnusson för att höra vad som hänt och vad som kommer framöver.

– Rektorsstriden för två år sedan kom väl ut trots all blåst och vi har lärt oss mycket av processen på båda sidor. Vi har nu gemensamt upprätthållit ett kollegialt styrsystem, samtalston och stärkt kollegialiteten. Det känns bra.

– Samhällsvetenskapliga fakulteten har arbetat medvetet med våra rekryteringar för att öka den internationella rekryteringen. Vi har flera exempel på att vi fått in nytt blod utifrån och fått mindre av internrekryteringar. Samtidigt har också antalet kvinnliga rekryteringar på toppositioner ökat.

– Campus Gotland är på väg åt rätt håll. Det är viktigt att universitetet drar åt samma håll och vi är nu överens om grundtanken att verksamheten på Gotland ska vara väl integrerad med verksamheten i Uppsala. Campus Gotland ska tydligt vara en del av Uppsala universitet, det är viktigt inte minst för Campus Gotland. Med de nuvarande utvecklingsplanerna kommer antalet campusstudenter att öka från cirka 900 till 1200. Planen är 1500 campusstudenter och jag tror inte att det är omöjligt till år 2020 som är målåret.

– Vi kommer att göra en storsatsning på sociologiska institutionen där vi breddar med ämnet socialt arbete i form av forskarutbildning och troligen en professur. Vi måste anpassa oss till verkligheten, socialt arbete är ett eget yrke i Sverige och vi har i utvärderingar fått kritik för att miljön för socionomprogrammet är för liten. Vi tar på oss ansvaret och bygger ut miljön.

– Antalet utbildningsplatser har minskat men samtidigt har vi fått mer ersättning per plats. Det måste omsättas i bättre kvalitet, till exempel fler timmar eller utbyggd seminarieverksamhet. Vi har gjort en satsning på avancerad nivå med mer handledningstid men mer insatser behövs, vi måste växa in i kostymen vi faktiskt har fått. När mandatperioden började var risken att vi skulle få färre platser och mindre ersättning men nu har vi nästan lika mycket pengar på färre platser och det är precis den utveckling vi har efterfrågat. Men det är viktigt att vi skapar stabilitet för institutionerna, de behöver en hyfsat lång planeringshorisont för att kunna anpassa sig och undvika att ta in för många studenter.

– I framtiden tror jag det kommer det att bli mer frekvent med rekryteringsformen biträdande lektor. Det är i grunden en positiv utveckling som skapar en stabilare situation för de personer som rekryteras och för institutionen.