Uppsala prisat under sociologikonferens

14 mars 2016

I början av mars hölls konferensen Sociologidagarna 2016 i Uppsala under temat ”Överskridande sociologi". Ett flertal priser delades ut under konferensen och en ny ordförande för Sveriges Sociologförbund utsågs.

Temat för årets Sociologidagar var ”Överskridande sociologi”. Sociologer från hela landet deltog i paneldiskussioner och arbetsgruppsdiskussioner fick lyssna till föredrag. Årets huvudtalare var Pierre-Michel Menger, Chaire de Sociologie du Travail Créateur, Collège de France, som talade om “Academic work. A tale of essential tension between research and teaching” och Judy Wajcman, Anthony Giddens Professor of Sociology, London School of Economics, som höll föredrag om “Pressed for Time: digital culture and the re-design of modern life”.

Ett flertal priser delades ut under konferensen, bl a pris för bästa avhandling 2014-2015 och två priser för bästa artikel i Sociologisk Forskning 2014 resp 2015. Priset för bästa avhandling gick till Uppsalasociologen Erika Willander för hennes avhandling från 2014:  ”What Counts as Religion in Sociology? – The Problem of Religiosity in Sociological Methodology”.

Vid konferensen valdes också Tora Holmberg, forskare i sociologi vid institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)och professor vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet  till ny ordförande för Sveriges Sociologförbund.