Årets Dag Hammarskjöldföreläsare: FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

24 mars 2016

Ban Ki-moon vid föreläsningen i Uppsala universitets aula 2009.

Årets Dag Hammarskjöldföreläsning hålls i år redan den 30 mars. Talare är FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och temat för föreläsningen är Evolving threats, timeless values: the United Nations in a changing global landscape. Denna gång hålls föreläsningen i Blå Hallen i Stockholms Stadshus och endast för inbjudna gäster. Föreläsningen sänds på webben.

Under de nio år som Ban Ki-moon tjänstgjort som FN:s generalsekreterare har han sett det som sin viktigaste uppgift att stärka FN:s tre pelare: säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. Nyligen har han drivit igenom historiska avtal så som Agenda 2030 och Parisavtalet och med det som bakgrund blir Ban Ki-moon den artonde Dag Hammarskjöldföreläsaren.

Dag Hammarskjöldföreläsningen är ett årligt återkommande arrangemang sedan 1998 och hålls till minnet av Dag Hammarskjöld, FN:s andre generalsekreterare, och de värden Hammarskjöld stod för i sin gärning: engagemang, humanism och internationell solidaritet och samarbete.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Dag Hammarskjöld Foundation och Uppsala universitet. Läs mer om Dag Hammarskjöldföreläsningarna.

Denna gång hålls Dag Hammarskjöldföreläsningen i Blå Hallen i Stockholms Stadshus och endast för inbjudna gäster.