Konferens om trafficking samlade experter

15 april 2016

Människohandel, trafficking, är en grov kränkning av mänskliga rättigheter. Människohandeln påverkar miljoner av individer runtom i världen, inklusive barn. Den I mitten av april hölls en internationell konferens om trafficking vid Uppsala universitet. Forskare med flera diskuterade kunskapsläget idag och hur människohandel kan bekämpas. En av talarna var H.M. Drottning Silvia.

Konferensen “Human Trafficking in the 21st Century” samlade forskare från olika fält samt tunga aktörer från flera olika organisationer. Bland annat diskuterade Kajsa Wahlberg, Sveriges nationella rapportör om människohandel, varför det är viktigt att identifiera offren för människohandel. Kristiina Kangaspunta, som ansvarar för the Global Report on Trafficking in Persons Unit vid FN-kontoret UNODC, talade om globala trender och mönster för människohandel.

Organisationen World Childhood Foundation fanns också representerad vid konferensen. Hedersordförande H.M. Drottning Silvia höll ett anförande och biträdande generalsekreterare Britta Holmberg talade under rubriken Building resilience through holistic support to families at risk – prevention and community reintegration.

Representanter från UNHCR, Council of the Baltic Sea States och Council of Europe's Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings deltog också.

Forskare från flera olika svenska och utländska universitet talade under konferensen andra dag. Lauren McCarthy från University of Massachusetts Amherst tog upp frågan om kvinnor som förövare i den ryska människohandeln. Karin Åström från Umeå universitet lyfte frågan om vad som egentligen är syftet med den svenska lagen – att bekämpa människohandel eller att skydda offren? Lena Holmqvist, Uppsala universitet, redogjorde för det rådande svenska rättsläget.

Se film från konferensen