Miljonanslag till forskning om varningssystem för konflikter

15 april 2016

Världskarta med olika röda nyanser per land som markerar risken för konflikter.

Exempel på konfliktvarning presenterad i en världskarta. Kartan visar förväntad risk för väpnade konflikter i världen 2020. Kartan utvecklad med CShapes.

Det europeiska forskningsrådet, ERC, har beslutat att finansiera forskning vid Uppsala universitet för framtagning av ett förvarningssystem för konflikter.

Håvard Hegre, professor i freds- och konfliktforskning, får knappt 2,5 miljoner euro för forskningsprojektet "ViEWS - a political Violence Early-Warning System: Building a Scientific Foundation for Conflict Forecasting". Forskningsprojektet kommer att genomföras vid institutionen för freds- och konfliktforskning och baseras bland annat på konfliktdata i Uppsala konfliktdataprogram.

Möjlighet att förutse konflikter skulle givetvis vara en enorm fördel för möjligheterna att förebygga och förbereda olika fredsbevarande insatser. Idag hindras effektiva hjälpinsatser av bristen på väl fungerande förvarningssystem.

Forskningsprojektet syftar till att ta utveckla, prova och successivt förbättra ett pilotsystem: ViEWS (Violence Early-Warning System). ViEWS ska vara publikt åtkomligt för forskare och omvärlden. I forskningsprojektet kommer ViEWS att begränsas till förhållanden i Afrika men den kommer att vara anpassningsbar för andra regioner. ViEWS kommer att kunna förvarna om fyra olika typer av politiska konflikter:

  • väpnade konflikter mellan stater och rebellgrupper
  • väpnade konflikter mellan icke-statliga aktörer
  • våld mot civila
  • tvångsförflyttning av befolkning.

I årets omgång av ERC Advanced Grants beviljades 270 av 1927 ansökningar. Av de beviljade projekten är 9 verksamma i Sverige.

Läs mer