Stipendium till studenter inom samhällsvetenskapliga fakulteten

18 april 2016

Jonas Nordensons minnesfond utlyser ett eller flera stipendier till studenter inom samhällsvetenskapliga fakulteten.

Sammanlagd stipendiesumma uppgår till cirka 27 000 kr.

Stipendiet tilldelas student inom samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet som är medlem av Stockholms Nation. Stipendiet utdelas företrädesvis till student som bedriver forskarutbildning men även till studenter på magister- och kandidatnivån. Stipendiet skall användas för internationalisering av sökandens studier, t.ex. för kurser vid utländskt universitet, vistelse vid utländsk institution under viss tid eller för deltagande i internationella konferenser. Om flera behöriga sökande finns kan stipendiet delas dem emellan.

Ansökningsinformation finns på Stockholms nations hemsida.