Konferens: Kris i bostadsfrågan – orsaker och lösningar

16 maj 2016

Den 17-18 maj bjuder Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet in till årets bostadsmöte.

Bostadspriser, bostadsbrist, bostadskris, boendesegregation, bostadsbyggande, boende för nyanlända, bostadsmarknad, stadsutveckling… Den 17-18 maj bjuder Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet in till årets bostadskonferens under temat ”Kris i bostadsfrågan – orsaker och lösningar”.

Konferensen riktar sig till aktörer, intresseföreningar, politiker, tjänstemän och övriga som arbetar med bostadsfrågor. Lyssna till talare från akademin, näringslivet och politiken som diskuterar de hetaste bostadspolitiska frågorna och presenterar de senaste forskningsrönen under populärvetenskapliga former.

Uppsala universitets rektor Eva Åkesson, kommunalrådet Erik Pelling, Uppsala kommun och prefekten Irene Molina, IBF inleder konferensen.

Läs hela programmet för Bostadsmötet 2016. 

Om IBF
IBF forskar om boendet, bostäder och staden i vid bemärkelse. Exempel på forskningsämnen är bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter. Ämnesmässigt har IBF en tyngdpunkt i kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap, men också inom ekonomisk historia, kulturantropologi och miljöpsykologi.

Läs mer om IBF