Universiteten hotas av nya styrmodeller

31 maj 2016

De senaste tvåhundra åren har universitetens styrmodell gett utrymme för forskarnas egna engagemang och nyfikenhet. Men nu hotas både universiteten och hela  samhället av en förändrad styrning av den akademiska forskningen.

I boken "Det hotade universitetet" skriver femton författare om det hot som den förändrade styrningen av akademisk forskning innebär, både för universiteten och för övriga samhället. Sten Widmalm, en av bokens redaktörer, berättar mer.