Konferens om den ömtåliga freden i Östasien

1 juni 2016

Östasien stod för 80 procent av världens krigsoffer under kalla kriget fram till 1979. Sedan dess har regionen präglats av fred och utveckling, men är freden stabil? Den 15-16 juni samlas fredsforskare för att diskutera den senaste forskningen kring den frågan.

Konferensen, som startar i Uppsala den 15 juni och fortsätter i Stockholm med Utrikespolitiska Institutet som värd den 16 juni, sammanfattar ett sexårigt forskningsproogram finansierat av Riksbanken Jubileumsfond. Sju forskare från Uppsala universitet har tillsammans med ett 20-tal kollegor från 12 olika länder angripit frågan om fredens orsaker och om hur djup och varaktig den är.

– Målet har inte varit att komma med ett gemensamt svar, utan snarare att vässa argumenten och låta teorier konkurrera, säger professor Stein Tønnesson, som lett projektet.

Från att ha varit en region i krig har de flesta av Östasiens länder, bland dessa Japan, Sydkorea, Kina och Indonesien, sedan länge undvikit krig och således haft möjlighet att uppnå stark ekonomisk tillväxt. Östasien är också en region med låg brottslighet. Det betyder inte att problem saknas. Inom regionen finns mycket förtryck och allvarliga konflikter mellan länder, även om dessa inte lett till krig. Filippinerna, Thailand och Myanmar har dessutom fortfarande inhemska väpnade konflikter. Minnet av tidigare krig och konflikter lever också kvar under ytan och regionen har inte haft många lyckade försoningsprocesser.

De studier som ingår i det omfattande programmet visar upp flera alternativa förklaringar till den fredliga situation som råder idag, och olika vägar utvecklingen kan ta. Programansvarig Stein Tønnesson hävdar att fredens viktigaste orsak är att de nationella ledarna valt en medveten strategi för att prioritera ekonomisk tillväxt. Andra inom programmet pekar på betydelsen av andra faktorer. Men hur stabil är freden? Vilar staternas interna fred på politiskt förtryck? Vad händer om den politiska friheten ökar?

Under konferensen presenteras både övergripande analyser och enskilda studier. Det lanseras en kortfilm om Östasiens fred och en bok som berättar om programmet, utgiven av Makadam förlag för Riksbankens jubileumsfond. Programmet innehåller också paneldiskussioner där argument får mötas under ledning av en moderator.

Läs detaljerat program: http://www.pcr.uu.se/research/eap/

Journalister hälsas välkomna att anmäla deltagande i konferensen
Anmälan görs till: daniel.finnbogason@pcr.uu.se
Dag 1: Uppsala universitet, Gustavianum, kl 8:30-12:00
Dag 2: Utrikespolitiska Institutet, Stockholm, kl 10.00-16:30