Universitetet stärker socionomutbildningen

27 juni 2016

Antalet människor i svåra situationer ökar i samhället men samhället klarar inte att ge alla ett bra stöd. Uppsala universitet satsar därför på forskning inom socialt arbete och socionomutbildningen.

En allt äldre befolkning, ökad invandring och ökande behov inom barn- och familjeområdet, för alla dessa samhällsutmaningar behövs socionomer. Uppsala universitet gör därför en satsning på forskningen inom socialt arbete med sikte på att stärka socionomutbildningen.

Det finns ett stort intresse hos unga människor att arbeta med sociala frågor, till exempel sökte 3700 personer till socionomprogrammets 60 platser vid Uppsala universitet höstterminen 2016. Men behoven och kraven inom området ökar och idag beslutade rektor om en satsning för att förstärka socionomutbildningen och forskningen inom socialt arbete.

– Det finns ett stort intresse från studenterna och ett skriande behov från arbetsmarknaden. Satsningen är i högsta grad angelägen och rätt i tiden, säger rektor Eva Åkesson.

Satsningen består av en nyinrättad professur i socialt arbete, ett startbidrag tillkommer för att professorn snabbt ska kunna komma igång med forskning och samverkan inom regionen. Det kommer också att utlysas ett lektorat och två anställningar som biträdande lektor. När professorn är på plats startar Uppsala universitet även forskarutbildning i socialt arbete och två doktorandanställningar inrättas. Satsningen beräknas kosta cirka tio miljoner kronor över fyra år.

– Det är glädjande att universitet kan göra denna satsning. Den möjliggör forskning som ytterligare stärker institutionen och säkerställer att studenter kommer få forskningsanknuten undervisning med hög kvalitet. Satsningen underlättar även forskningssamarbeten med aktörer i regionen, säger Patrik Aspers, prefekt på sociologiska institutionen.

Platsannonserna för de utlysta tjänsterna hittar du här (uppdaterat 13 september):

Läs mer om socionomprogrammet.