Hållbar fred kräver helhetssyn

6 september 2016

I en värld av konflikter och våld är behovet av ny kunskap om hur man bygger en hållbar fred stort. I sin avhandling lyfter Florian Krampe fram vikten av att hjälpa länder att även återföra sina interna relationer på fredligt spår efter freden.

- För att skapa fred behöver vi förstå det långsiktiga samspelet mellan sociala, politiska, ekonomiska och ekologiska processer i länder som slutit fred, säger Florian Krampe vid institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet.

- Freden måste vara lyhörd för miljön, liksom socialt och politiskt relevant och önskvärd. Jag kallar det hållbar fred,

Krampes avhandling visar på de svårigheter som länder möter efter freden och att dessa utmaningar utgår från några av komplicerade politiska arenor för både internationella och lokala aktörer. Utmaningen i dessa situationer är att inte bara stoppa och förebygga våldet från att återuppstå, utan snarare att hjälpa länderna att återskapa fungerande och fredliga relationer inom landet.

De indirekta långsiktiga effekterna av krig på samhället försvårar utmaningen ytterligare. Många av dessa svårigheter är relaterade till politiska och sociala aspekter. Upplevelser av förtryck, våld och brott mot mänskliga rättigheter under kriget fortsätter att forma relationerna i samhället under kommande årtionden. Såväl socioekonomiska effekter och politiska effekter fortsätter att utmana samhället stabilitet under lång tid. Utmaningarna har visat sig vara särskilt allvarliga inom hälsoområdet, vilket påverkar civilbefolkningen i dessa länder i hög grad.

Miljö- och klimatförändringar innebär vidare att efterkrigsländer utsätts för nya risker, vilket ökar de humana kostnaderna ytterligare långt efter den sista striden. Dessa utmaningar är förstås inte nya, påpekar Florian Krampe, men problemet är att alla dessa element samtidigt påverkar dagens fredsprocesser.

- Trots detta fortsätter såväl praktiker som forskare oftast att fokusera på en aspekt i taget, säger Florian Krampe, och blir därmed inte medvetna om vilka eventuella konsekvenser deras fokus får på andra viktiga processer.

De fyra uppsatserna i avhandlingen ger ny viktig kunskap om länkarna mellan sociala, politiska och ekologiska processer i efterkrigsländer och hur interaktioner mellan olika aktörer förutsättningarna för fred.

Avhandling: “Building Sustainable Peace