Donation möjliggör nytt pris i sociologi

6 september 2016

Hans L Zetterberg

Uppsala universitet har mottagit sin första donation för ämnet sociologi för ett Hans L Zetterberg pris till ”yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten”. Priset skall delas ut årligen och skall ses som internationellt. Prissumman är 100 000 kronor. Priset kommer att delas ut första gången i maj 2017.

Hans L. Zetterberg (1927-2014) studerade sociologi i Uppsala och var en av Torgny Segerstedts första elever i det nya ämnet som först i landet etablerats 1947. Han var under flera år verksam vid sociologiska institutionen i Uppsala (fil lic 1952).

Hans L Zetterberg var en mångsidig intellektuell, väl förankrad i sociologins klassiker, professor, redaktör, opinions- och värderingsundersökare, verksam inom många olika områden. Under omkring 20 år i USA var han professor vid Columbia University i New York, prefekt vid Ohio State University, chef för bokförlaget Bedminster Press. Åter i Sverige blev han den förste direktören för Riksbankens Jubileumsfond, ägare och vd för samhälls- och marknadsundersökningsinstitutet Sifo, chefredaktör för Svenska Dagbladet. Senare ledde han också det privata City-universitetets forskningsprojekt om den svenska socialstaten.

Under årens lopp publicerade Hans L Zetterberg många böcker, artiklar och tidningskolumner, av vilka de flesta förenade samhällsteori, metod och praktik. Vid sin bortgång arbetade han med ett stort teoriarbete "The Many-Splendored Society" som sammanfattade mycket material från hans långa vetenskapliga gärning och integrerade det med klassiska och etablerade delar av samhällsvetenskapen. Fyra av sju planerade volymer hann komma ut.

Han var ordförande i The World Association for Public Opinion Research och ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

- Priset är ett mycket fint sätt att visa vördnad för en stor sociolog som verkat vid Uppsala universitet och samtidigt kunna vara med att lyfta fram yngre framstående sociologer, säger Patrik Aspers, professor och prefekt vid sociologiska institutionen.

I prisnämnden ingår dekanus för samhällsvetenskapliga fakulteten, en från universitetets sociologiska institution och en person som utses av Nordiska sociologförbundet.

Donatorer är Hans L Zetterbergs familj: hustrun Karin Busch Zetterberg, sonen Martin C Zetterberg och dottern Anne D Zetterberg. Donationen omfattar även inredning och böcker i The Hans L Zetterberg Room på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Hans L Zetterbergs arkiv: www.zetterberg.org