Trita Parsi blir Årets alumn 2016

28 september 2016

Den politiska rådgivaren och Iranexperten Trita Parsi har utnämnts till Årets alumn 2016.

Utmärkelsen Årets alumn vid Uppsala universitet tilldelas i år den politiska rådgivaren och Iranexperten Trita Parsi. Studierna i Uppsala lade grunden för en internationell karriär. Han har bland annat varit rådgivare i Vita huset, vunnit priser för sina böcker om internationella relationer och arbetat inom FN:s generalförsamling med frågor om mänskliga rättigheter.

Varje år delar Uppsala universitet ut utmärkelsen "Årets alumn" till en tidigare student som gjort ”framstående insatser inom sin karriär eller utfört något annat värt att uppmärksamma”.

I år går utmärkelsen till den politiska rådgivaren och Iranexperten Trita Parsi.

– Jag föll nästan av stolen när jag fick samtalet från prorektor Anders Malmberg. Det är en enorm ära att få motta det här priset, säger Trita Parsi.

– Jag har alltid känt att utbildningen jag fick vid Uppsala universitet inte enbart gav mig verktygen som hjälpt mig uppnå mina mål, utan även värderingarna. Att hjälpa till att lösa internationella konflikter kräver inte enbart en förståelse för drivkrafterna bakom motsättningarna, utan även en världsbild där tilltron till möjligheten att skapa fred är starkare än rädslan som befäster status quon, menar Trita Parsi. Jag är för evigt tacksam mot Uppsala universitet för att ha gett mig en världsbild som möjliggjort arbetet för fred.

Trita Parsi inledde sina akademiska studier med en magisterexamen i internationella relationer vid Uppsala universitet. Därefter följde ytterligare en magisterexamen, i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Sin doktorsexamen i internationella relationer erhöll han vid Johns Hopkins University i USA.

Trita Parsi har varit inofficiell rådgivare till både Barack Obama och Hillary Clinton. Han har vunnit priser för sina böcker om internationella relationer och har arbetat i New York för Sveriges ambassadör i Förenta nationerna där han handlade frågor rörande Afghanistan, Irak, Tadzjikistan och Västsahara. Han har också arbetat inom FN:s generalförsamlingen med frågor om mänskliga rättigheter.

Trita Parsi, som föddes i Iran och har personliga erfarenheter av kampen för demokrati i landet, valde att använda sina erfarenheter och sitt teoretiska kunnande till att bilda det iransk-amerikanska rådet Niac. Via Niac har Trita Parsi kommit att skapa en plattform för påverkan och kunskap. Bland annat har han haft en roll i de nukleära förhandlingarna, där insatserna hjälpte USA och Iran att fredligt lösa kärnkraftskonflikten och undvika ytterligare ett katastrofalt krig i Mellanöstern.

Ur motiveringen:
”Genom det intensiva arbetet för demokrati och utveckling har Trita Parsi kommit att bli en förebild som tar en aktiv roll i samhället. Hans artiklar om Mellanöstern-frågor har publicerats i världsledande tidskrifter och han är en ofta sedd gäst på CNN, NPR, och Al-Jazeera. Trita Parsi personifierar det Uppsala universitet har som högsta mål: Att bidra till en bättre värld.”

 

Om utmärkelsen Årets alumn:
Årets alumn utses via ett nomineringsförfarande. Alla med anknytning till Uppsala universitet kan lämna förslag på vem som ska bli årets alumn. Nomineringarna behandlas av en kommitté bestående av prorektor, kommunikationsdirektören, alumnkoordinatorn, en representant för Uppsala universitets alumnföreningsnätverk, en representant för studentkårerna samt en representant från Kuratorskonventet. Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor efter förslag av beredningsgruppen.