Gränsöverskridande forskning prisas

5 oktober 2016

Personporträtt på Shai Mulinari fotograferat utomhus.

Shai Mulinari, Lunds universitet, är 2016 års pristagare av priset till Katrin Fridjonsdottirs minne som delas ut till en yngre forskare inom kunskapssociologi.

Hallå där Shai Mulinari ,forskare vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet, som har tilldelats priset till Katrin Fridjonsdottirs minne i kunskapssociologi 2016. Vad betyder priset för dig?

– Det betyder väldigt mycket. Jag har aldrig tidigare fått något pris och för mig blir det ett speciellt fint och viktigt erkännande av min samhällsvetenskapliga forskning eftersom jag har min bakgrund inom naturvetenskapen.

Vilken bakgrund har du?

– Jag disputerade 2008 inom cellbiologi och genetik men efter det har jag i min forskning intresserat mig för det samhällsvetenskapliga perspektivet på läkemedel,  som till exempel industrins förutsättningar och  relationer, statliga regleringar och läkemedelsanvändning.

Varför får du priset?

– Jag tror det beror på att min forskning handlar om ett intressant och viktigt ämne men också ett ämne som det är svårt att penetrera och forska om. För mig har det varit en tydlig fördel att ha den naturvetenskapliga bakgrunden i min samhällsvetenskapliga forskning.

Du ska hålla en föreläsning 10 oktober i samband med att du tar emot priset, vad kommer föreläsningen att handla om?

– Jag ska berätta om varför de europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheterna baserat på samma material säger olika saker om läkemedelseffekter. Jag kommer att utgå från Relenza, ett antiinfluensa-läkemedel. Relenza har köpts in till beredskapslager i många länder i världen till stora kostnader inför pandemier av influensa. Men utvärderingen av Relenza av läkemedelsmyndigheterna i EU respektive USA kommer fram till olika slutsatser och jag har försökt förstå exakt hur det kommer sig. Värt att notera är att utvärderingen av Relenza inom EU gjordes av Läkemedelsverket i Uppsala så det finns en tydlig Uppsalakoppling i min föreläsning.

---

Pris till Katrin Fridjonsdottirs minne

Priset till Katrin Fridjonsdottirs minne  delas ut vart tredje år av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet till en yngre forskare i Norden för goda forskningsresultat inom kunskapssociologi. Priset är på 80 000 kr.

Ur prismotiveringen

"Shai Mulinari har en i Sverige ovanlig tvärvetenskaplig bakgrund då han disputerade i utvecklingsbiologi (2008) och därefter utvecklats till STS- forskare och kunskapssociolog med genusintresse samtidigt som han delvis fortsatt arbeta inom det medicinska fältet. Ett signum för Mulinaris forskning är empiriskt gedigna studier med teoretisk skärpa, av relationer mellan vetenskaplig kunskap, samhälleliga normer och policy. Shai Mulinari är en ung och samtidigt mogen och modig forskare. Hans extraordinära förmåga att genomlysa och problematisera medicinska kunskapsregimer, som av andra ses som förgivettagna, bottnar i gedigen kunskap inom både medicin och vetenskapssociologi.”

Prisutdelning och föreläsning