Konferens: Företagsekonomi i internationellt perspektiv

13 oktober 2016

Den 20-21 oktober arrangeras en företagsekonomisk ämneskonferens i Uppsala där närmare 400 svenska företagsekonomer diskuterar företagsekonomisk forskning, utbildning och samhällspåverkan. Temat är svensk företagsekonomi i världen och världen i svensk företagsekonomi.

– Vi har fått en fantastisk respons för årets konferens med drygt 370 deltagare.  Det kommer att diskuteras olika företagsekonomiska ämnen som rör både ämnet och samhället inom bland annat internationalisering, jämställdhet och moral och etik. Vi är också väldigt glada att vi kommer att få Inga-Britt Ahlenius som gäst i en panel, berättar Jaan Grünberg, prefekt vid företagsekonomiska institutionen.

Årets huvudtema är den tilltagande internationaliseringens inverkan på det svenska företagsekonomiska fältet.

Temat har kopplingar till ett antal aktuella frågor som exempelvis:

  • Hur ser man på forskningens förutsättningar, innehåll, genomförande och utveckling?
  • Hur kan man konkurrera med utbildning på internationella marknader?
  • Hur kan företagsekonomisk utbildning och forskning bidra till en bättre förståelse och hantering av de stora samhällsfrågorna som t ex samhällsutveckling, globalisering, mångfald, jämställdhet och hållbarhet?

Läs mer om företagsekonomiska insititutionen