Nytt program inom redovisning och finansiering

27 oktober 2016

Ett nytt Masterprogram i redovisning och finansiering startar vid Uppsala universitet. Hösten 2017 börjar första årskullen studenter vid det nya programmet

– Vi vill tydliggöra ämnena redovisning och finansiering. Inom redovisningen händer det väldigt mycket. Det har kommit nya regler och standards. Och i finansvärlden är det samma sak. Finanssektorn har blivit otroligt mycket större i Sverige och globalt, berättar Jan Lindvall, universitetslektor på företagsekonomiska institutionen.

Det nya programmet har tre inriktningar: Redovisning, Ekonomistyrning och Finansiering och är inriktat mot tre olika yrkesroller:

  • revisor
  • ekonomidirektör/controller
  • analytiker/finansanalytiker

–  Vi vill ge studenterna en bild av vad de kan bli, att det är det här som kan bli slutmålet.

Programmet har en unik särprägel i och med kopplingen till Forskarskolan MIT (management och IT) som har sitt nav i Uppsala. Det finns en ambition att koppla kunskaper om digitaliseringen till områden inom företagsekonomi.

– Flera av våra lärare är relaterade till det här.

69 program på avancerad nivå
Förutom masterprogrammet i redovisning och finansiering startar ett nytt masterprogram i digital konstvetenskap. Det sker även vissa förändringar för ytterligare fyra masterprogram. I och med att Masterprogram i redovisning och finansiering startar så har Masterprogram i företagande och ledning förändrats. Till hösten startar tre nya inriktningar på programmet: Organisation, Internationellt företagande och Marknadsföring. Också på Masterprogram i humaniora startar en ny inriktning: Kulturarv och hållbarhet. Inriktningen ges på Campus Gotland.

På Masterprogram i Tysklandsstudier startar den nya inriktningen Interkulturell didaktik i tyska. På Masterprogram i geovetenskap startar den nya inriktningen Hållbar hantering av naturresurser (SINReM). Just denna inriktning söks via Gent universitetet.

Totalt ger Uppsala universitet 69 program på avancerad nivå som startar under läsåret 2017/2018.

För mer information om programmen se www.uu.se/utbildning.