Nytt program om medier, kommunikation och journalistik

2 november 2016

Uppsala universitet startar ett nytt kandidatprogram hösten 2017. På det nya treåriga programmet kombineras medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik.

– Vi har velat starta det här kandidatprogrammet i flera år, men nu var tajmingen rätt. Vår personal har kunskapen och erfarenheten som behövs och vi har en ny professor, säger Therese Monstad, studierektor på institutionen för informatik och media.

Professor Nico Carpentier betonar att utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik just nu är väldigt efterfrågat. Nästan varje organisation har en kommunikationsavdelning och förståelse för kommunikation blir allt mer betydelsefullt i många verksamheter.

– Fältet medie- och kommunikationsvetenskap är viktigt. Unikt för programmet är att vi inte ser kommunikation som en egen värld, utan som en del av världen, säger Nico Carpentier, professor på institutionen för informatik och media.

Styrka med programmet
En styrka för programmet är placeringen vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet. Här finns kunskap om medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, informationssystem och människa-datorinteraktion samlade under samma paraply. Utbildningen har ett gränsöverskridande angreppsätt.

Programmet läses gemensamt för alla studenter första läsåret. Därefter väljer studenterna mellan tre spår: media, kommunikation och journalistik. Att blivande PR-personer, reklammakare, kommunikatörer och journalister i viss mån läser tillsammans ser inte Therese Monstad och Nico Carpentier som en nackdel.

– Oavsett vilken yrkesroll du har så behöver de olika rollerna förstå varandra, kommenterar Therese Monstad.

Enligt Nico Carpentier har de alltmer flytande gränserna mellan olika anställningar gjort det nödvändigt att öka kunskapen om professioner som exempelvis journalister och kommunikatörer, samtidigt som det också sker mer interaktioner mellan dessa.

– Gemensamt är att du behöver förstå hur kommunikation fungerar, och hur den inte fungerar och hur den begränsar oss, säger han.

Start hösten 2017
Hösten 2017 startar Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet. Medie- och kommunikationsvetenskap går även att läsa som fristående kurs. Som vanligt ges också den ettåriga utbildningen i journalistik för studenter som redan har en kandidatexamen.
Totalt ger Uppsala universitet åtminstone 68 program på grundnivå med start under läsåret 2017/2018.

Läs mer om Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik.

Läs mer om utbildningar vid Uppsala universitet